• youtube
  • facebook

An Giang: Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 29-11, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Đoàn Thanh Lộc đã ký Công văn 2970/UBND-TH chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm và công tác nhập liệu dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

 

Chợ Mới tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà dân.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và tiêm vét cho các nhóm đối tượng chưa tiêm. Tập trung quyết liệt chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền).

Tăng cường nhân lực, tăng điểm tiêm, đa dạng hoá hình thức tiêm cho nhanh, an toàn. Đảm bảo độ bao phủ mũi 1, mũi 2 (mũi 3 cho loại vaccine Abdala phải tiêm 3 mũi); tiếp tục tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Đồng thời, đẩy nhanh nhập liệu dữ liệu tiêm chủng vaccne phòng COVID-19 lên nền tảng quản lý tiêm chủng.

Đối với những người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định. Riêng những người không đồng ý tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 các xã, thị trấn phải cho cam kết tuân thủ các điều kiện về phòng chống dịch theo quy định.

Tính đến ngày 29-11, toàn huyện Chợ Mới có 210.062 người đã tiêm vaccine phòng COVID-19  mũi 1, đạt tỷ lệ 92,41% dân số từ 18 tuổi trở lên; mũi 2 đạt tỷ lệ 86,68% dân số. Riêng trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 27.922 em, đạt tỷ lệ 91,66%.

create

HẠNH CHÂU / baoangiang.com.vn

Short URL: http://lichvansu.net/viewID/1279149