Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn

Chọn Tuổi Bạn(DL):

Tuổi Người Khác(DL):

yes

XEM TUỔI HỢP TÁC - XEM TUỔI LÀM ĂN

 

    Vận số của mỗi người phụ thuộc vào Âm Dương Ngũ Hành và nhiều yếu tố thuộc mệnh. Vì vậy khi hợp tác với ai đó cần cẩn trọng trong việc xem tuổi. Nếu bản mệnh có sự tương sinh hỗ trợ lẫn nhau thì hai người hợp tuổi làm ăn, có thể cộng tác tốt trong công việc dẫn đến thành công nhanh chóng hơn. Ngược lại nếu tuổi hai người xung khắc trong quan hệ làm ăn, công việc thì cần phải hết sức lưu ý. 

 

    Nói chung trong những việc lớn, người xưa rất chú trọng xem tuổi hợp tác hay xem tuổi làm ăn, ứng dụng Xem tuổi làm ăn theo năm sinh phần nào cho bạn cái nhìn tổng quan về sự tương hợp hay xung khắc giữa hai tuổi dương. Xem kỹ hơn về vấn đề lựa chọn tuổi kết hôn và tuổi hợp tác làm ăn của từng tuổi trong phần Tử vi trọn đời 12 con giáp