Xem tướng đường vân, khu ốc ở những ngón tay

Thứ tư, 12/04/2017

Theo xem tướng nếu quan sát thấy điểm uốn tụ nằm theo chiều dọc ngón: Đây là người có tinh thần ngang bằng vật chất

Theo xem tướng nếu quan sát thấy điểm uốn tụ nằm theo chiều dọc ngón: Đây là người có tinh thần ngang bằng vật chất.

A.    – Điểm tụ theo chiều dọc ngón cái: Mê say đạo đức, có thể xuất gia lúc chưa già, càng già càng có tiền của.

Điểm tụ theo chiều ngang ở ngón cái: Gặp nhiều trở ngại trong việc khuyếch trương lớn nhưng thành công dễ ở việc khuyếch trương nhỏ.

Điểm tụ theo khu ốc: Chỉ huy giỏi, có sức mạnh thế, thế lực.

Nếu điểm tụ ở ngón cái loan xộn phức tạp: Đau khổ về ái tình.
 
B.   – điểm tụ ở ngón trỏ theo chiều dọc: May mắn trong công việc – May mắn – Hoạnh tài – loạn óc.

Theo xem bói nếu đóng khu ốc và ở gò Mộc tinh có ngôi sao hay hình vuông sẽ gặp của hoạnh tài. (Thời gian tính theo sự đậm lạt của ngôi sao hay hình vuông).

Nếu đóng theo chiều ngang: Thành công trong việc tìm tòi khảo cứu. Nếu đóng phức tạp lộn xộn lại gặp một ngôi sao ở trí đạo: Loạn óc.

C.  – Điểm tụ theo chiều dọc ngón giữa: Sống trên 80 tuổi.

Điểm tụ quyện thành khu ốc ở ngón giữa: Đề phòng tù tội khoảng trên 40 tuổi, ngoài ra còn chỉ sự tự lượng sức mình.

Điểm tụ theo chiều ngang ngón giữa: Thảnh thơi, nhưng rất chật vật về tiền bạc.

Điểm tụ lộn xộn phức tạp: Sa ngã trong tứ đổ tường.

D. – Điểm tụ theo chiều dọc ở ngón áp út: Được hưởng của phụ ấm to taut.

Điểm tụ quyện thành khu ốc: gặp duyên bất ngờ với hàng danh gia vọng tộc, có khả năng mỹ thuật.

Điểm tụ lộn xộn phức tạp: Tiền và của đi đôi, tiền hết thì người chết.

E.  – Điểm tụ theo chiều dọc ngón út: có cơ hội ra nước ngoài.

Nếu quyện theo khu ốc: Tuyệt tự, hay tìm tòi khám phá.

Điểm tụ theo chiều ngang ngón út: Kết hôn với người bà con gần.

Điểm tụ lộn xộn: Đề phòng rủi ro đi đường.