Tổng quan về xem khí vận con người

Thứ tư, 26/04/2017

Theo nhân tướng học, khí vận trên mặt người thể hiện thời vận của con người đó trong ngắn hạn. Từ lúc có thể phát hiện trên mặt cho tới lúc phát tác có thể là vài tháng cho tới hơn một năm

Theo nhân tướng học, khí vận trên mặt người thể hiện thời vận của con người đó trong ngắn hạn. Từ lúc có thể phát hiện trên mặt cho tới lúc phát tác có thể là vài tháng cho tới hơn một năm.

Khí ở phủ tạng, sáng khí bốc lên mặt, chiều lại thu tàng về phủ tạng trở lại nên muốn xem, người ta khuyên nên xem vào lúc sáng sớm khi chưa ăn uống gì là dễ nhất. Trong buổi sáng thì còn dễ xem, chiều thì rất khó xem, còn tối thì hầu như chỉ khi nào vận khí đạt cực điểm, tức sự kiện sắp hay đang xảy ra mới có thể thấy được mà thôi.

Xem tướng học thấy rằng khí phát khởi ở chóp mũi, từ từ lan lên má và xung quanh mắt. Thường khi đã tiến vào ấn  đường và đi vào trán thì vận (sự kiện) đã phát kh ởi rồi. Đây chính là cách mà người ta tiên lượng khi nào hung hay các xảy ra. Thường thì từ khi phát lên rõ rệt ở chóp mũi cho đến khi phát vận không quá 6 tháng, đặc biệt lắm mới kéo dài cả năm. Thời gian khí tồn tại trên mặt có thể kéo dài. Những người bị vận rủi đeo đuổi lâu ngày thành ra thần khí tán loạn. Ngược lại, lúc đắc thời, mặt mũi sáng láng, thần khí lung linh.

Khi vận đã xảy ra rồi, cũng tương tự người ta xem khi nào mọi chuyện có thể qua hay kết thúc. Khí sẽ tan dần và từ từ lui về chóp mũi, hoặc khí này đang tan khí khác phát khởi lấn át đi cũng diễn ra từ mũi trở lên.

Đầu tiên, để tập xem, hãy nhìn một người vừa lấy vợ hay chồng chừng vài tuần. Nếu hôn nhân mỹ mãn, không phải loại đám cưới hợp thức hóa hay miễn cưỡng, ta sẽ thấy vùng mũi vàng ươm lan ra mắt và ấn đường. Đó là hỉ khí đang vượng.

Xem bói tình yêu thấy rằng nếu khí màu vàng có ánh hơi hồng là hỉ sự về tình ái. Vàng óng ả như tơ tầm là điềm quan lộ hạnh thông, tài lộc hưng vượng.

Màu trắng chỉ tang chế, đau buồn; màu đỏ đen chỉ quan tụng, thị phi; màu xanh chỉ tai nạn và sức khỏe. Màu xanh thường nổi rõ ở sống mũi, màu trắng ở mí dưới mắt còn màu đỏ thường tụ lại ở quyền. Vậy khi xem nếu thấy nghi ngờ có khí sắc nào thì nên tập chú vào phần tương ứng nêu trên.

Tất nhiên, trước khi quả quyết đương số có họa hay phúc, cũng cần phối hợp với bộ vị như đã nêu ở phần xem niên vận.

Theo xuangiao

>> Xem thêm: Tìm hiểu 3 kiểu tính niên vận trên khuôn mặt người