Thuật xem tướng lông mày căn bản

Thứ Hai, 24/04/2017

Sách xem tướng có câu “Mi trường quá mục chung thân phú quí”. Sự thật có đúng là lông mày có ảnh hưởng tới mức đó không?

Sách xem tướng có câu “Mi trường quá mục chung thân phú quí”. Sự thật có đúng là lông mày có ảnh hưởng tới mức đó không?

Ý trong câu này chỉ chỉ ra tương quan giữa mày và mắt. Nếu mắt dài thì mày có thể dài, thậm  chí có thể xâm phạm ấn đường mà không gây điều gì xấu:

Sơn căn đoạn hề nhãn tu trường Mi thụ ấn sát diệc vô thương

Nghĩa là sơn căn gãy thì mắt nên dài, nếu mi mà có phạm ấn đường thì cũng không thương hại bản mệnh.

Vì vậy, mắt ngắn thì mi ngắn cũng được trung phú. Mắt to (chiều cao lớn) thì mi nên rậm hơn chút cũng không đến nỗi phá cách.

Nhìn chung, theo xem bói mắt nếu không phải là loại mày cánh cung thì nên hơi thấp ở phía đầu và từ từ cao khởi ở cuối. Lông mày không nên rủ xuống che mắt, hoặc đoạn cuối quặp xuống phía mắt. Loại mày này chủ nhu nhược, hành sự kém dứt khoát và “nể vợ”. Nếu được mày xanh tốt, có thể nói là có được cái phước là vợ giỏi, quán xuyến từ trong ra ngoài.

Thà rằng lông mày gần như kết thúc ngay giữa mắt còn hơn là hình thái vĩ tán, tức là mày càng về cuối càng nhạt. Loại vĩ tán này, sự nghiệp về sau khó bền, có thể trong đời phải chịu hỏa tai. Loại đoạn mi, tức lông mày bị gián đoạn cũng tương tự nhưng đây thường là của doanh nhân và quan chức, sự kiện gián đoạn sự nghiệp thường nặng nề.

Theo xem tử vi nếu lông mày mọc chĩa ra phía trước hay vểnh lên là loại có suy nghĩ kỳ dị và cao ngạo nhưng chưa chắc đã là dũng cảm hay có chí khí.

Mày chiếm 1 phần cung huynh đệ (phần đuôi mày và phần trán bân trên nó), liên quan tới vấn đề này có thể xem các câu phú:

Mi mao dị dạng Huynh đệ di nương Mi mao sơ tán Cảm tình vi nan

Mày mà mọc lung tung không thành hình thì có anh em dị bào. Mày mà bị sơ xác như bãi cỏ bị cháy thì anh em ít tình cảm.

Hữu mi vô quyền Huynh đệ vô hoan Hữu quyền vô mi Huynh cừu đệ oán

Người có mày đẹp mà không có quyền, có nhiều chuyện ưu tư về anh em. Người có quyền mà lông mày thưa thớt thì anh em thù oán nhau. Câu phú này cũng cho thấy quyền bất kiến cũng chỉ người ôm nhiều nỗi khổ tâm trong lòng.

Theo xuangiao

>> Xem thêm: Thuật xem tướng trán căn bản