Hình dạng lông mày cho ta biết điều gì?

Thứ tư, 12/04/2017

Có 3 cực làm chuẩn cho các dạng lông mày trung gian khác. Đó là mày hình cánh cung, hình vệt mực và mày hình lưỡi kiếm

Theo xem tướng có 3 cực làm chuẩn cho các dạng lông mày trung gian khác. Đó là mày hình cánh cung, hình vệt mực và mày hình lưỡi kiếm.

Lông mày cánh cung, ngoài hình dạng cong, bề ngang phải tương đối bằng nhau dọc theo đường cong và chiều mọc của lông mày cũng xuôi theo độ cong đó. Loại mày này là người của văn chương chữ nghĩa. Nếu không theo những ngành xã hội nhân văn thì ít ra cũng là ngành kỹ thuật. Thường theo ngành kỹ thuật, mày sẽ rậm và to ngang hơn.

Mày hình lưỡi kiếm là loại mày như một vệt nằm ngang, hơi chếch lên ở cuối. Lông mày mọc đẹp, gọn theo chiều ngang. Nếu đúng là loại mày này, có tư chất làm người lãnh đạo, nhất là trong binh nghiệp. Thật ra, chính cách loại lông mày này rất hiếm, hình ví dụ là hình của Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn. Lông mày ông là hình lưỡi kiếm nhưng không trọn cách, vĩ tán và hơi thô, nên sự nghiệp không bền và vắn số.

Mày hình bệt mực, là mày như vệt mực nằm ngang, to bản, thường rậm rì và mọc lộn xộn. Đây là mày của loại tầm thường, thường là của dân lao động.

Ngày xưa, chỉ có sĩ nông công binh nên giản dị như vậy nhưng thực tế, nhất là ngày nay, mọi chuyện phức tạp hơn nên có vô số loại trung gian. Phải hiểu là hình thể lông mày càng thẳng chừng nào, xu hướng của đương số càng thiên về hành động và thực tiễn chừng đó. Càng mềm mại, uyển chuyển, đương số càng có xu hướng lý thuyết và tư duy trừu tượng. Xu hướng là vậy, nhưng theo được tới đâu còn phụ thuộc vào màu sắc, vị trí và mi cốt có đẹp hay không như mô tả ở phần trên (bàn về trí năng).

Thế còn lông mày ngắn và đứt đoạn thì sao?

Có hai loại mày ngắn là đoản mi và la hán mi. Cả hai loại này đều dài chừng hơn nữa mắt. Loại đoản mi thường mỏng, hẹp còn loại la hán mi thì phình to, rối loạn ở cuối.

Loại đoản mi cũng thiên về thực tiễn, suy nghĩ và hành động không tệ, tuy là loại non gan và khá an phận. Nó có liên quan tới anh em nhưng chuyện này sẽ bàn ở các chương sau.

Loại la hán mi thì vì mày quá thô, lại ngắn nên suy nghĩ kỳ quái, xuất thế, nếu làm tăng nhân thì tốt, bằng không, thường chọn cuộc sống cô độc, nghèo.

Lông mày đứt đoạn, chỉ lựa chọn của đương số thường nhiều khuất tất, kém minh bạch nên sự nghiệp hay đổ vỡ bất ngờ.