Đoán mức độ lòng tham qua tướng hàm

Thứ tư, 12/04/2017

Trong nhân tướng học, hàm còn được gọi là địa khố. Xem tướng thấy rằng nếu vùng địa khố mà rộng và kéo dài vào trong qui lai, người này có tham vọng lớn nhưng biết điều tiết

Trong nhân tướng học, hàm còn được gọi là địa khố. Xem tướng thấy rằng nếu vùng địa khố mà rộng và kéo dài vào trong qui lai, người này có tham vọng lớn nhưng biết điều tiết và có cái tâm hơn trong các cái tham vọng ấy. Trong khi những người có phần qui lai nhô ra to, to hơn phần địa khố, ham muốn thường thô thiển và khá thô bạo trong chuyện đạt được ham muốn của mình.

Khi phần địa khố mà rộng, sẽ dẫn đến phần má đầy và rộng hơn. Đây chính là phần chỉ bạn bè. Rõ ràng địa khố rộng sẽ có nhiều bạn bè và bạn bè tốt hơn là qui lai rộng.

Yến hạm, hổ cảnh vạn lý hầu phong

Vì lòng tham là động lực, hàm lớn là một trong những yếu tố giúp thành công, nếu xương cốt hùng trán, với cái hàm lớn, người ta có thể làm nên sự nghiệp nhưng nó có lâu bền hay không hay kết thúc bi thảm thì còn phụ thuộc người ta có tâm từ ái không, tức là phải xem lại các phần trên.

Nằm chính giữa hàm là cằm (địa cát). Ở đây cũng ch ỉ ra cái sành điệu trong hưởng thụ. Cằm tượng trưng cho bất động sản nhưng nhấn mạnh là, bất động sản trên mức cái chỗ che thân.  Nó không chỉ nơi ở thông thường mà chỉ ra khả năng sở hữu điền viên, nhà nghỉ mát vv… Trong phần bàn về các bộ vị sẽ nói kỹ hơn chuyện này. Tuy nhiên, cằm dài mà đưa ra trước, cũng chỉ một tham vọng lớn nên loại người này quá sòng phẳng nên cũng ít tình cảm.