Các đường vân xoắn ốc trên đầu ngón tay tiết lộ điều gì?

Thứ tư, 12/04/2017

Đường xoắn ốc tập trung vào giữa ngón cái: Có khả năng đứng ra làm việc, có tài điều khiển công việc, tự tin, khéo léo

Theo các chuyên gia, khi xem tướng các đường vân trên ngón tay, chúng ta sẽ biết được vận mệnh của từng người. Cùng tìm hiểu nhé!

Dạng thể các đường vân xoắn ốc trên đầu ngón tay:

-    Đường xoắn ốc tập trung vào giữa ngón cái: Có khả năng đứng ra làm việc, có tài điều khiển công việc, tự tin, khéo léo.

-    Đường xoắn xiên, ngang: Có trở ngại.

-    Đường xoắn bất định, lệch lạc: Có trở ngại, khó thành công.

-    Ở ngón trỏ, đường xoắn tụ ở trung tâm: Nhiều may mắn và có được hoạnh tài.

-    Nếu đường xoắn tụ ở giữa ngón áp út: Có khả năng về mỹ thuật, có quả sản về sau.

-    Nếu ở giữa ngón út (ngón của giao tế và thương mãi) thì sẽ phát triển công danh sự nghiệp lúc ở nước ngoài.

Cần lưu ý về ý nghĩa của các ngón trên bàn tay để suy đoán tương lai. Ví dụ ngón cái thuộc về ý chí và lý trí. Ngón trỏ chỉ tài điều khiển, quyền uy. Ngón giữa xác định thêm về tâm linh, ý chí. Ngón áp út tài năng của chính mình và ngón út giao tế, thương mãi, du lịch…

* Đường xoáy ốc – Nếu bạn chỉ có vài xoáy ốc, thì bạn không nên mơ mộng những chuyện xa xôi nữa, mà hãy thực tế.