Xem tuổi xông nhà 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất

Thứ bảy, 09/09/2017

Xem tuổi xông nhà 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 mang lại phú quý, bình an và may mắn trong năm mới Mậu Tuất

Người Việt có quan niệm ngày Mùng Một của năm sẽ có những ảnh hưởng lớn đến các ngày còn lại. Nếu trong ngày mồng Một Tết mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó làm việc gì cũng thuận lợi. Bởi vậy, vào dịp Tết Nguyên Đán, mỗi gia đình Việt đều tìm trước và mời những người hợp tuổi hợp mệnh đến để xông nhà ngày Tết.


Dựa theo kinh nghiệm dân gian khi xem tuổi xông nhà 2018 thì nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với với tuổi của chủ nhà sinh năm Nhâm Tuất đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ. 

Ngoài những yếu tố như trên, xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đàng hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, Công việc làm ăn đang trên đà phát triển thì càng tốt.
Gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến xông nhà cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu "sinh dữ, tử lành".

Xem tuổi xông nhà 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982

Đối với chủ nhà tuổi Nhâm Tuất, xem tuổi xông nhà 2018 phù hợp vào ngày Mùng Một như sau: Canh Dần 1950, Tân Mão 1951, Mậu Tuất 1958, Quý Mão 1963, Canh Tuất 1970, Quý Sửu 1973, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Nhât Tuất 1982, Đinh Mão 1987, Đinh Sửu 1997, Nhâm Ngọ 2002

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương khắc với Nhâm của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim:

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim:

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận đư.
- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương khắc với Thủy của gia chủ, không tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận đư.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tuổi xông nhà Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận .
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Sau khi tham khảo bài viết "Xem tuổi xông nhà 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất" trên đây, hi vọng các gia chủ có tuổi Nhâm Tuất có thể chọn lựa được tuổi nào hợp với mình để mời người này đến xông đất trong ngày mùng Một Tết để có được một năm nhiều tài lộc, may mắn và thịnh vượng cho gia đình mình trong năm mới sắp đến. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.