Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Sửu 1961

Thứ tư, 13/09/2017

Xem và lựa chọn tuổi xông nhà xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 để mọi việc trong năm mới suôn sẻ thuận lợi, sức khỏe và tài lộc thêm dồi dào

Xem và lựa chọn tuổi xông nhà xông đất năm 2018 Mậu Tuất cho gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 để mọi việc trong năm mới suôn sẻ thuận lợi, sức khỏe và tài lộc thêm dồi dào

Thông tin gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 

Tuổi của Gia chủ: Tân Sửu 
Năm sinh: 1961
Mệnh: Bích Thượng Thổ
Cung: Chấn

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Theo kinh nghiệm từ dân gian, gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 khi chọn tuổi xông nhà (xông đất) trong ngày đầu năm mới thì nên chọn người có Ngũ hành, Thiên can, Địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của năm xông nhà 2018 mà tương sinh với người xông nhà thì càng tốt. Bởi theo triết học phương Đông thì điều này sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Ngoài ra, nên chú ý chọn người xông đất có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Sửu 1961

Trong năm mới 2018, gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất như sau:

 

Năm Tuổi
1986 Bính Dần
1948 Mậu Tý 
1949 Kỷ Sửu
1956 Bính Thân
1963 Quý Mão
1965 Ất Tỵ
1996 Bính Tý 

 

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim:

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương khắc với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất Tương khắc với Tân của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương khắc với Thổ của gia chủ, không tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt