Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

Thứ tư, 13/09/2017

Xem và lựa chọn tuổi xông nhà xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 để mọi việc trong năm mới suôn sẻ thuận lợi, sức khỏe và tài lộc thêm dồi dào

Xem và lựa chọn tuổi xông nhà xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 để mọi việc trong năm mới suôn sẻ thuận lợi, sức khỏe và tài lộc thêm dồi dào

Thông tin gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

Tuổi của Gia chủ: Quý Sửu 
Năm sinh: 1973
Mệnh: Tang Đố Mộc 
Cung: Ly

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Theo kinh nghiệm từ dân gian, gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 khi chọn tuổi xông nhà (xông đất) trong ngày đầu năm mới thì nên chọn người có Ngũ hành, Thiên can, Địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của năm xông nhà 2018 mà tương sinh với người xông nhà thì càng tốt. Bởi theo triết học phương Đông thì điều này sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Ngoài ra, nên chú ý chọn người xông đất có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

Trong năm mới 2018, gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất như sau

 

Năm Tuổi 
1948 Mậu Tý
1953 Quý Tỵ
1965 Ất Tỵ
1975 Ất Mão
1978 Mậu Ngọ
1983 Quý Hợi
1986 Bính Dần 
1996 Bính Tý 
1949 Kỷ Sửu
1956 Bính Thân
1973 Quý Sửu
1974 Giáp Dần
1995 Ất Hợi
1997 Đinh Sửu
2005 Ất Dậu

 

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục hại với Sửu của gia chủ, không tốt.
- Địa chi người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ Tương khắc với Quý của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của gia chủ, chấp nhận được - Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Hợi 1995 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương khắc với Quý của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Dậu 2005 mệnh Tuyền Trung Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Dậu Lục hại với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt