Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972

Thứ tư, 13/09/2017

Xem và chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hợp với Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi để có một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và thành đạt

Bạn đang xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972, xem chọn tuổi công nhà hợp với mệnh gia chủ để có một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn thuận lợi.

Thông tin gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972

Tuổi của Gia chủ: Nhâm Tý 
Năm sinh : 1972
Mệnh: Tang Đố Mộc 
Cung: Khảm

Thông tin năm 2018 Mậu Tuất

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Theo kinh nghiệm từ dân gian, gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 khi chọn tuổi xông nhà (xông đất) trong ngày đầu năm mới thì nên chọn người có Ngũ hành, Thiên can, Địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của năm xông nhà 2018 mà tương sinh với người xông nhà thì càng tốt. Bởi theo triết học phương Đông thì điều này sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Ngoài ra, nên chú ý chọn người xông đất có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972

Trong năm mới 2018, gợi ý gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất như sau:

Năm Tuổi
1997 Đinh Sửu
1949 Kỷ Sửu
1953 Quý Tỵ
1983 Quý Hợi
1987 Đinh Mão
1948 Mậu Tý
1956 Bính Thân
1965 Ất Tỵ
1973 Quý Sửu
1974 Giáp Dần
1982 Nhâm Tuất
1994 Giáp Tuất
1995 Ất Hợi
1996 Bính Tý

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà Giang Hạ Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với mệnh Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam hình với Tý của gia chủ, không tốt.
- Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương khắc với Nhâm của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương khắc với Nhâm của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt 

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Tuất 1994 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Đầu Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà Sơn Đầu Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà Tý không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Hợi 1995 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương khắc với Nhâm của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà Tý Tam hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt