Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962

Thứ sáu, 15/09/2017

Tục lệ xông đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm chọn tuổi xông nhà hợp mệnh để đón năm mới thịnh vượng và may mắn.

Năm 2018 tuổi nào xông nhà tốt cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần, bài viết sau đây chúng ta cùng nhau đi chọn tuổi xông nhà xông đất tốt cho gia chủ tuổi Dần này nhé.

Thông tin gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962

Tuổi của Gia chủ: Nhâm Dần 
Năm sinh : 1962
Mệnh: Kim Bạch Kim
Cung: Khôn

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Khi chọn tuổi xông nhà, người Việt có quan niệm chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với tuổi của mình và Thiên Can, Địa Chị, Ngũ hành của năm 2018 mà tương sinh với người xông nhà thì càng tốt. Tục lệ xông đất đầu năm cho thấy được khát vọng về sự thịnh vượng, an khang của mỗi gia đình khi bước sang năm mới. Với những chủ nhà tuổi Nhâm Dần 1962 có thể tham khảo bài viết sau đây để chọn người xông nhà trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Bảng tuổi xông nhà tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962

Năm Tuổi
1983 Quý Hợi
1966 Bính Ngọ
1974 Giáp Dần
1975 Ất Mão
1982 Nhâm Tuất
1997 Đinh Sửu
1947 Đinh Hợi
1967 Đinh Mùi
1990 Canh Ngọ

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC 

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương khắc với Nhâm của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Hợi 1947 mệnh Ốc Thượng Thổ:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Mùi 1967 mệnh Thiên Hà Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mùi Tam hình với Tuất của năm Mậu Tuất, không tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Ngọ 1990 mệnh Lộ Bàng Thổ:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt