Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Tý 1948

Thứ tư, 13/09/2017

Dựa trên Ngũ hành tương sinh cho biết, những tuổi Quý Sửu, Mậu Tý, Kỷ Sửu khi xông nhà xông đất trong năm 2018 sẽ rất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948

Bạn đang xem chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Tý 1948, chọn tuổi xông đất xông nhà đầu năm là một trong những phong tục quan trọng được người dân Việt Nam xem trọng.

Thông tin gia chủ tuổi Mậu Tý 1948

Tuổi của Gia chủ: Mậu Tý 
Năm sinh : 1948
Mệnh: Tích Lịch Hỏa 
Cung: Đoài

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Theo kinh nghiệm từ dân gian, gia chủ tuổi Mậu Tý 1948 khi chọn tuổi xông nhà (xông đất) trong ngày đầu năm mới thì nên chọn người có Ngũ hành, Thiên can, Địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của năm xông nhà 2018 mà tương sinh với người xông nhà thì càng tốt. Bởi theo triết học phương Đông thì điều này sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Ngoài ra, nên chú ý chọn người xông đất có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Tý 1948

Trong năm mới 2018, gia chủ tuổi Mậu Tý 1948 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất như sau:

Năm Tuổi
1973 Quý Sửu
1948 Mậu Tý
1949 Kỷ Sửu
1950 Canh Dần
1956 Bính Thân 
1958 Mậu Tuất
1980 Canh Thân

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
→Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Thân 1980 mệnh Thạch Lựu Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt