Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Tý 1984

Thứ tư, 13/09/2017

Xem và chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hợp với Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi để có một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và thành đạt

Xem tuổi xông đất năm 2018 và thông tin gia chủ tuổi Giáp Tý 1984

Tuổi của Gia chủ: Giáp Tý 
Năm sinh : 1984
Mệnh: Hải Trung Kim 
Cung: Đoài

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Theo kinh nghiệm từ dân gian, gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 khi chọn tuổi xông nhà (xông đất) trong ngày đầu năm mới thì nên chọn người có Ngũ hành, Thiên can, Địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của năm xông nhà 2018 mà tương sinh với người xông nhà thì càng tốt. Bởi theo triết học phương Đông thì điều này sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Ngoài ra, nên chú ý chọn người xông đất có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Tý 1984

Trong năm mới 2018, gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất như sau:

Năm Tuổi
1983 Quý Hợi
1996 Bính Tý
1997 Đinh Sửu
1953 Quý Tỵ
1974 Giáp Dần
1982 Nhâm Tuất
1949 Kỷ Sửu

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà mệnh Thủy Tương sinh với Mệnh Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà Mệnh Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý, không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
→Kết Quả : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà mệnh Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
→Kết Quả : 9/12 Tốt.

Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy tương sinh với mệnh kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà Tý Tam hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
→Kết Quả : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
→ Kết Quả : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương khắc với mệnh Kim của gia chủ, không tốt.
- Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
→ Kết Quả : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà Dần không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt.
→ Kết Quả : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt.
→ Kết Quả : 8/12 Tốt