Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Thứ sáu, 15/09/2017

Người Việt coi tục lệ xông nhà xông đất là một nghi lễ không thể thiếu trong năm mới với mong muốn có một năm tốt đẹp và thịnh vượng. Cùng xem tuổi xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Bạn đang xem chọn  tuổi xông đất 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987, phong tục truyền thống xông đất xông nhà được mọi người dân Việt Nam ta rất xem trọng, vậy khi chọn tuổi xông đất gia chủ cần lưu ý những gì, bài viết này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. 

Thông tin gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Tuổi của Gia chủ: Đinh Mão 
Năm sinh : 1987
Mệnh: Lộ Trung Hỏa 
Cung: Tốn

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Người Việt quan niệm, ngay đêm giao thừa hoặc sáng mùng Một mà có người rộng rãi, phóng khoáng và thành đạt đến thăm nhà thì gia chủ lấy được "vía" của người đó thì cả gia đình sẽ có một năm mới sung túc và bình an. Xem tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Đinh Mão dựa vào bảng dưới đây

Năm Tuổi
1987 Đinh Mão
1958 Mậu Tuất
1946 Bính Tuất
1950 Canh Dần
1951 Tân Mão
1959 Kỷ Hợi
1982 Nhâm Tuất
1994 Giáp Tuất
1995 Ất Hợi

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tuất 1946 mệnh Ốc Thượng Thổ:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương khắc với Đinh của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương khắc với Hỏa của gia chủ, không tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương sinh với Đinh của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Tuất 1994 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Hợi 1995 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt