Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Dần 1986

Thứ sáu, 15/09/2017

Theo quan niệm dân gian, người xông nhà trong ngày đầu năm mới đóng vai trò quan trọng. Cùng lichvansu.net tham khảo và lựa chọn những tuổi xông nhà tốt cho gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong năm mới Mậu Tuất 2018

Xem và lựa chọn người xông nhà 2018 cho gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 theo Ngũ hành, Thiên Can, Địa Chi trong ngày mùng Một Tết để mọi việc suôn sẻ, bình an, tốt lành trong cả năm Mậu Tuất

Khi chọn người xông nhà, các gia chủ nên lưu ý đến Thiên can, Địa chi, Ngũ hành. Bởi nếu gia chủ gặp người xông nhà hợp tuổi thì gia đính thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc nhưng nếu ngược lại thì gia đình sẽ gặp những chuyện không vui trong cả năm.

THÔNG TIN GIA CHỦ TUỔI BÍNH DẦN 1986

Tuổi của Gia chủ: Bính Dần 
Năm sinh : 1986
Mệnh: Lộ Trung Hỏa 
Cung: Khôn

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Những chủ nhà tuổi Bính Dần 1986 lưu ý chọn cho gia đình mình như bảng dưới đây

Năm Tuổi
1951 Tân Mão
1958 Mậu Tuất
1978 Mậu Ngọ
1986 Bính Dần
1946 Bính Tuất
1950 Canh Dần
1959 Kỷ Hợi
1973 Quý Sửu
1994 Giáp Tuất
1995 Ất Hợi
1998 Mậu Dần

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC 

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Tân Tương sinh với Bính của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tuất 1946 mệnh Ốc Thượng Thổ:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh Tương khắc với Bính của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Tuất 1994 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Hợi 1995 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt