Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

Thứ tư, 13/09/2017

Chọn tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 chú ý các tuổi Quý Tỵ, Ất Mão, Quý Hợi để đón nhận năm 2018 phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, xem tuổi xông đất xông nhà đầu năm rất quan trọng, ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe, vận may của cả gia đình suốt cả năm.

Thông tin gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

Tuổi của Gia chủ: Ất Sửu 
Năm sinh : 1985
Mệnh: Hải Trung Kim 
Cung: Càn

Năm: 2018
Năm xông nhà: Mậu Tuất 
Mệnh: Bình Địa Mộc 
Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Theo kinh nghiệm từ dân gian, gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 khi chọn tuổi xông nhà (xông đất) trong ngày đầu năm mới thì nên chọn người có Ngũ hành, Thiên can, Địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của năm xông nhà 2018 mà tương sinh với người xông nhà thì càng tốt. Bởi theo triết học phương Đông thì điều này sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Ngoài ra, nên chú ý chọn người xông đất có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

Trong năm mới 2018, gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất như sau:

Năm Tuổi
1953 Quý Tỵ
1975 Ất Mão
1983 Quý Hợi
1996 Bính Tý
1997 Đinh Sửu
1960 Canh Tý
1974 Giáp Dần
2005 Ất Dậu

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt
*Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Tý 1960 mệnh Bích Thượng Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Canh Tương sinh với Ất của gia chủ, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không được tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được.
- Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Dậu 2005 mệnh Tuyền Trung Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi người xông nhà là Dậu Lục hại với Tuất của năm xông nhà Mậu Tuất, không được tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt