Sổ mơ giải mộng lô đề dân gian Vần C-Cái-Mơ thấy đồ vật,mơ tàu thuyền

Thứ bảy, 12/03/2016

Giải mộng lô đề sổ mơ lô đề chính xác đầy đủ theo vần. Cung lichvansu.net xem giấc mơ thấy đồ vật cho bộ số tương ứng

Giải mộng lô đề sổ mơ lô đề chính xác đầy đủ theo vần

Vần C - Cái

Giấc mơ thấy đồ vật, tàu thuyền

 

Cái bàn

95

Cái bình

85

Cái cân

89 - 86

Cái câu

01 - 26 - 73

Cái cày

26 - 75 - 56

Cái chậu

94 - 32

Cái chày

11 - 98

Cái chén

93

Cái chổi

85 - 93

Cái chum

75 - 35

Cái cù

02 - 32 - 62

Cái dấu

25 - 75

Cái ghế

49 - 68

Cái giếng

92 - 29

Cái kẹo

36 - 02

Cái kim

84 - 34

Cái kính

85

Cái làn

84 - 85

Cái mả

30 - 70 - 40 - 90

Cái mai

19 - 91 - 87

Cái mâm

18 - 81 - 86

Cái màn xanh

14 - 41

Cái màn

85 - 97

Cái miệng

78

Cái miếu

63 - 68

Cái môi

00 - 75

Cái mũ

28 - 46 - 86 - 68

Cái muôi

71

Cái nhà

27 - 77 - 91 - 41

Cái nhẫn

81

Cãi nhau

36 - 37 - 68

Cái nhìn hẹp hòi

72 - 72

Cái nhìn nham hiểm

61 - 49

Cái nhìn tốt

27 - 72

Cái nón

05 - 15 - 75

Cái tát

06

Cái tẩu

26 - 75 - 21

Cái thìa

54

Cái thuổng

94 - 96

Cái tích

93

Cái xẻng

63 - 64

Cái xích

79 - 82

Cánh cửa

28 - 83

Cần câu

26 - 75

Cánh cửa cũ

44 - 94

Cánh cửa mới đóng

42 - 43 - 52

Chai lọ

34 - 50

Chái thìa

63

Chai

94 - 86

Chăn gối

46 - 47 - 70

Chén to

94 - 95

Cối giã cua

92 - 87

Cối giã giò

86 - 48

Con tàu

42 - 82

Con thuyền

33 - 38

Cổng chào

20 - 40 - 80

Cột điện

11