Văn khấn dâng sao giải hạn vào dịp Rằm tháng Giêng

Văn khấn dâng sao giải hạn vào dịp Rằm tháng Giêng

Thứ bảy, 17/12/2016

Dâng sao giải hạn truyền thống của các gia đình thực hiện vào dịp đầu năm nhằm giảm nhẹ hạn xấu trong năm, mong gặp giữ hóa lành và cầu mong một năm...

Xem thêm
Lễ Triệu lịch Điện Văn (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Triệu lịch Điện Văn (Văn khấn trong tang lễ)

Thứ bảy, 17/12/2016

Văn khấn Triệu Lịch Điện Văn (văn khấn trong tang lễ) là lễ cúng cơm trong 100 ngày

Xem thêm
Văn khấn Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Văn khấn Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Thứ bảy, 17/12/2016

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. Người đời thường gọi...

Xem thêm
Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Thứ bảy, 17/12/2016

Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu.

Xem thêm
Văn khấn Quán Thế Âm Bồ Tát ở Chùa

Văn khấn Quán Thế Âm Bồ Tát ở Chùa

Thứ bảy, 17/12/2016

Theo lời kinh Phổ Môn bất cứ là hạng nào trong chúng sanh, bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì đặng cứu...

Xem thêm
Lễ Cải Cát (Sang tiểu, sửa mộ, dời mộ)

Lễ Cải Cát (Sang tiểu, sửa mộ, dời mộ)

Thứ bảy, 17/12/2016

Văn khấn lễ Cải Cát là lễ sang Tiểu, sửa mộ, dời mộ

Xem thêm
Văn khấn đêm giao thừa

Văn khấn đêm giao thừa

Thứ bảy, 17/12/2016

Theo phong tục của người Việt Nam từ cổ xưa, tại thời điểm giao thừa nhà nhà đều cúng lễ ngoài trời và cúng lễ trong nhà.

Xem thêm
Văn khấn Tiết hàn thực

Văn khấn Tiết hàn thực

Thứ bảy, 17/12/2016

Tiết hàn thực là ngày 3 tháng 3 Âm Lịch. Theo phong tục hiện tại người Việt mình sẽ làm bánh trôi bánh chay đế cúng khấn tổ tiên. Xem văn khấn cúng Tiết...

Xem thêm
Tết Hàn Thực (mồng 3/3 ÂL)

Tết Hàn Thực (mồng 3/3 ÂL)

Thứ bảy, 17/12/2016

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa...

Xem thêm
Lễ cúng và văn khấn tất niên

Lễ cúng và văn khấn tất niên

Thứ bảy, 17/12/2016

Lễ Tất Niên hay Tiệc Tất Niên là một mốc đánh dấu kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Chữ Tất có nghĩa là xong, là hết; chữ Niên là năm,...

Xem thêm