Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/04/2016

Thứ sáu, 08/04/2016

Dự báo thứ 6 ngày 08/04/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/04/2016

Thứ năm, 07/04/2016

Dự báo thứ 5 ngày 07/04/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Thìn nên nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/04/2016

Thứ tư, 06/04/2016

Dự báo thứ 4 ngày 6/4/2016 của 12 con giáp khuyên Đinh Dậ nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/04/2016

Thứ Ba, 05/04/2016

Dự báo thứ 3 ngày 05/04/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thìn nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Tân Mão nữ mạng sinh năm 1951 2011

Tử vi trọn đời tuổi Tân Mão nữ mạng sinh năm 1951 2011

Thứ Hai, 04/04/2016

Tân Mão cuộc đời được nhiều may mắn, trong vấn đề công danh cũng như về tài lộc và sự nghiệp, tuổi nhỏ tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng cuộc sống vẫn...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ nữ mạng sinh năm 1954 2014

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ nữ mạng sinh năm 1954 2014

Thứ Hai, 04/04/2016

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ nữ mạng sinh năm 1954 và 2014. Giáp ngọ 1954 mang mệnh Kim. Tuổi Giáp Ngọ cuộc đời có nhiều may mắn về tài lộc cũng như về...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ nam mạng sinh năm 1954 2014

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ nam mạng sinh năm 1954 2014

Thứ Hai, 04/04/2016

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ nam mạng sinh năm 1954 và 2014. Giáp ngọ 1954 mang mệnh Kim. Tuổi Giáp Ngọ cuộc đời có nhiều may mắn về tài lộc cũng như về...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Tân Mão nam mạng sinh năm 1951 2011

Tử vi trọn đời tuổi Tân Mão nam mạng sinh năm 1951 2011

Thứ Hai, 04/04/2016

Tân Mão số sung sướng, cuộc đời ít thay đổi và có triển vọng tốt đẹp trong tương lai, sống rất sung túc trong khoảng thời gian từ 27 sắp lên, tuy nhiên...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Ất Tỵ nữ mạng sinh năm 1965

Tử vi trọn đời tuổi Ất Tỵ nữ mạng sinh năm 1965

Thứ Hai, 04/04/2016

Tuổi Ất Tỵ nữ mạng cuộc đời có nhiều may mắn trong cuộc sống, cuộc đời đầy tươi sáng và luôn luôn có nhiều tốt đẹp, ít gặp sự xui xẻo trong suốt...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Ất Tỵ nam mạng sinh năm 1965

Tử vi trọn đời tuổi Ất Tỵ nam mạng sinh năm 1965

Thứ Hai, 04/04/2016

Tuổi Ất Tỵ cuộc đời có nhiều may mắn, tuy sống được đầy đủ nhưng hay lo lắng. Tuy nhiên tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió, về hâu vận mới được...

Xem thêm