Tử vi trọn đời tuổi Mậu Tý

Tử vi trọn đời tuổi Mậu Tý

Thứ tư, 13/04/2016

Tuổi Mậu Tý thuộc mạng Hỏa. Số trường tồn. Cuộc đời tuy không gặp nhiều may mắn lắm. Tuy vậy về mặt xã hội vẫn giữ được một địa vị trung bình....

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Bính Tý

Tử vi trọn đời tuổi Bính Tý

Thứ tư, 13/04/2016

Tuổi Bính Tý thuộc mạng Thủy. Số tuổi được nhiều thành công trong cuộc sống, hay thay đổi ý định, không bao giờ có được một cuộc sống yên lặng, mà...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý

Thứ tư, 13/04/2016

Tuổi Giáp Tý hoàn thành sự nghiệp rất sớm, tuy không vững chắc, có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, nhưng ít ra cũng thâu được nhiều kết quả mong muốn,...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Đinh Tỵ nữ mạng sinh năm 1977

Tử vi trọn đời tuổi Đinh Tỵ nữ mạng sinh năm 1977

Thứ tư, 13/04/2016

Tuổi Đinh Tỵ nữ mạng 1977 cuộc đời có khổ cực đôi chút, nhưng vào trung vận thì gặp nhiều may mắn, việc tạo ra tiền bạc không đến đỗi khó lắm

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng sinh năm 1929 1989

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng sinh năm 1929 1989

Thứ tư, 13/04/2016

Tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng có nhiều thương đau vào tiền vận và trung vận, cuộc đời luôn luôn bị đảo lộn và cuộc sống có nhiều suy tư sầu muộn, tuy nhiên...

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Tân Tỵ nữ mạng sinh năm 1941 2001

Tử vi trọn đời tuổi Tân Tỵ nữ mạng sinh năm 1941 2001

Thứ Ba, 12/04/2016

Tuổi Tân Tỵ có số tử vi rất tốt. Con người không ưu nịnh bợ a dua, chỉ sống cho mình và tự mình gầy dựng sự nghiệp, số hưởng thọ trung bình từ 56...

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/04/2016

Thứ Ba, 12/04/2016

Dự báo thứ 3 ngày 12/04/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Tỵ nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/04/2016

Thứ Hai, 11/04/2016

Dự báo thứ 7 ngày 09/04/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/04/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/04/2016

Chủ nhật, 10/04/2016

Dự báo thứ 7 ngày 09/04/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/04/2016

Thứ bảy, 09/04/2016

Dự báo thứ 7 ngày 09/04/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm