Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 29/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 29/04/2016

Thứ sáu, 29/04/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ sáu ngày 29/04/2016 khuyên Bính Tuất nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 28/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 28/04/2016

Thứ năm, 28/04/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ năm ngày 28/04/2016 khuyên Bính Ngọ nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 27/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 27/04/2016

Thứ tư, 27/04/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ tư ngày 27/04/2016 khuyên Ất Hợi nên dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 26/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 26/04/2016

Thứ Ba, 26/04/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ ba ngày 26/04/2016 khuyên Kỷ Mão nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 25/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 25/04/2016

Thứ Hai, 25/04/2016

Tử vi tuần mới từ ngày 24/04/2016-01/05/2016 khuyên Kỷ Tỵ chuyện rắc rối về tình cảm đã giải quyết xong

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 24/04/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 24/04/2016

Chủ nhật, 24/04/2016

Tử vi tuần mới từ ngày 24/04/2016-01/05/2016 khuyên Kỷ Tỵ chuyện rắc rối về tình cảm đã giải quyết xong

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 23/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 23/04/2016

Thứ bảy, 23/04/2016

Tử vi tuần mới từ ngày 24/04/2016-01/05/2016 khuyên Kỷ Tỵ chuyện rắc rối về tình cảm đã giải quyết xong

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 22/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 22/04/2016

Thứ sáu, 22/04/2016

Dự báo thứ 6 ngày 22/04/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 21/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 21/04/2016

Thứ năm, 21/04/2016

Dự báo thứ 5 ngày 21/04/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Ngọ nên thực hiện điều dự tính, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Mậu Dần

Tử vi trọn đời tuổi Mậu Dần

Thứ tư, 13/04/2016

Số tuổi Mậu Dần cũng có cơ hội phát triển mạnh mẽ về công danh, tài lộc và sự nghiệp nếu ăn ở hiền hòa, biết làm phước đức thì tuổi Mậu Dần...

Xem thêm