Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 27/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 27/05/2016

Thứ sáu, 27/05/2016

Dự báo thứ 6 ngày 26/05/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thân nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 26/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 26/05/2016

Thứ năm, 26/05/2016

Dự báo thứ 5 ngày 26/05/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 25/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 25/05/2016

Thứ tư, 25/05/2016

Dự báo thứ 4 ngày 25/5/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Sửu nên dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 24/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 24/05/2016

Thứ Ba, 24/05/2016

Dự báo thứ 2 ngày 23/05/2016 của 12 con giáp khuyên Nhâm Ngọ nên sửa sang nhà cửa, tu bổ đồ đạc, hòa giải, khéo léo trong công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 23/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 23/05/2016

Thứ Hai, 23/05/2016

Dự báo thứ 7 ngày 21/05/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 22/05/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 22/05/2016

Chủ nhật, 22/05/2016

Dự báo thứ 7 ngày 21/05/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 21/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 21/05/2016

Thứ bảy, 21/05/2016

Dự báo thứ 7 ngày 21/05/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 20/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 20/05/2016

Thứ sáu, 20/05/2016

Dự báo thứ 5 ngày 18/05/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 19/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 19/05/2016

Thứ năm, 19/05/2016

Dự báo thứ 5 ngày 18/05/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 18/05/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 18/05/2016

Thứ tư, 18/05/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ tư ngày 18/05/2016 khuyên Quý Hợi nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển

Xem thêm