Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 26/06/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 26/06/2016

Chủ nhật, 26/06/2016

Dự báo thứ 7 ngày 25/6/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Thìn nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 25/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 25/06/2016

Thứ bảy, 25/06/2016

Dự báo thứ 7 ngày 25/6/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Thìn nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 24/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 24/06/2016

Thứ sáu, 24/06/2016

Dự báo thứ 6 ngày 24/6/2016 của 12 con giáp khuyên Nhâm Dần nên chậm rãi chờ đợi thời cơ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 23/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 23/06/2016

Thứ năm, 23/06/2016

Dự báo thứ 5 ngày 22/6/2016 của 12 con giáp khuyên Ất Tỵ nên an phận chờ lúc thuận lợi, hòa giải, đề phòng bất trắc,

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 22/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 22/06/2016

Thứ tư, 22/06/2016

Dự báo thứ 4 ngày 22/6/2016 của 12 con giáp dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 21/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 21/06/2016

Thứ Ba, 21/06/2016

Dự báo thứ 3 ngày 21/6/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc,

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 20/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 20/06/2016

Thứ Hai, 20/06/2016

Dự báo thứ 5 ngày 16/6/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên thực hiện điều dự tính, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 19/06/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 19/06/2016

Chủ nhật, 19/06/2016

Dự báo thứ 5 ngày 16/6/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên thực hiện điều dự tính, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 18/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 18/06/2016

Thứ bảy, 18/06/2016

Dự báo thứ 5 ngày 16/6/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên thực hiện điều dự tính, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 17/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 17/06/2016

Thứ sáu, 17/06/2016

Dự báo thứ 5 ngày 16/6/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên thực hiện điều dự tính, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm