Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/07/2016

Thứ tư, 06/07/2016

Dự báo thứ 4 ngày 6/7/2016 của 12 con giáp khuyên Ất Mão nên cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, chỉnh đốn nhà cửa

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/07/2016

Thứ Ba, 05/07/2016

Dự báo thứ 3 ngày 5/7/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Dậu nên đi xa, di chuyển, mong cầu về tài lộc, thực hiện điều dự tính

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 04/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 04/07/2016

Thứ Hai, 04/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 03/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 03/07/2016

Chủ nhật, 03/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 02/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 02/07/2016

Thứ bảy, 02/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 01/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 01/07/2016

Thứ sáu, 01/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 30/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 30/06/2016

Thứ năm, 30/06/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 29/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 29/06/2016

Thứ tư, 29/06/2016

Dự báo thứ 4 ngày 29/6/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 28/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 28/06/2016

Thứ Ba, 28/06/2016

Dự báo thứ 3 ngày 28/6/2016 của 12 con giáp khuyên Ất Mão nên chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 27/06/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 27/06/2016

Thứ Hai, 27/06/2016

Dự báo thứ 7 ngày 25/6/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Thìn nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm