Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 16/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 16/07/2016

Thứ bảy, 16/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 16/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thìn nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 15/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 15/07/2016

Thứ sáu, 15/07/2016

Dự báo thứ 6 ngày 15/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Tỵ nên nhẫn nại đợi thời cơ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 14/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 14/07/2016

Thứ năm, 14/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 14/7/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Mão nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 13/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 13/07/2016

Thứ tư, 13/07/2016

Dự báo thứ 4 ngày 13/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Hợi nên nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/07/2016

Thứ Ba, 12/07/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ ba ngày 12/07/2016 khuyên Tân Mão nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/07/2016

Thứ Hai, 11/07/2016

Dự báo chủ nhật ngày 10/7/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/07/2016

Chủ nhật, 10/07/2016

Dự báo chủ nhật ngày 10/7/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/07/2016

Thứ bảy, 09/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 9/7/2016 của 12 con giáp khuyên Ất Mão nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/07/2016

Thứ sáu, 08/07/2016

Dự báo thứ 6 ngày 8/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thìn nên chậm rãi chờ lúc thuận lợi, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/07/2016

Thứ năm, 07/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 7/7/2016 của 12 con giáp khuyên Giáp Tuất nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm