Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 05/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 05/08/2016

Thứ sáu, 05/08/2016

Dự báo thứ 6 ngày 5/8/2016 của 12 con giáp khuyên Đinh Sửu nên chỉnh đốn hồ sơ, dọn dẹp văn phòng, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 04/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 04/08/2016

Thứ năm, 04/08/2016

Dự báo thứ 5 ngày 3/8/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Hợi nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 03/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 03/08/2016

Thứ tư, 03/08/2016

Dự báo thứ 4 ngày 3/8/2016 của 12 con giáp khuyên Nhâm Dần nên đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 02/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 02/08/2016

Thứ Ba, 02/08/2016

Dự báo thứ 3 ngày 2/8/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 01/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 01/08/2016

Thứ Hai, 01/08/2016

Dự báo thứ 7 ngày 30/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 31/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 31/07/2016

Chủ nhật, 31/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 30/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 30/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 30/07/2016

Thứ bảy, 30/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 30/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 29/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 29/07/2016

Thứ sáu, 29/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 28/7/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 28/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 28/07/2016

Thứ năm, 28/07/2016

Dự báo thứ 4 ngày 27/7/2016 của 12 con giáp khuyên Nhâm Dần nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 27/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 27/07/2016

Thứ tư, 27/07/2016

Dự báo thứ 3 ngày 26/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Sửu nên nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc

Xem thêm