Xem ngày tốt xấu đón lành tránh dữ cho thai phụ: Thứ Hai ngày 28/11/2016

Xem ngày tốt xấu đón lành tránh dữ cho thai phụ: Thứ Hai ngày 28/11/2016

Thứ Hai, 28/11/2016

ngày Giáp Dần Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công...

Xem thêm
Xem ngày tốt xấu đón lành tránh dữ cho thai phụ: Tuần từ 21-27/11/2016

Xem ngày tốt xấu đón lành tránh dữ cho thai phụ: Tuần từ 21-27/11/2016

Thứ năm, 24/11/2016

Xem ngày tốt xấu, Thai Thần tọa ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh trong ngày Quý Sửu.

Xem thêm