6 món của cải vô giá trong cuộc đời mỗi người

6 món của cải vô giá trong cuộc đời mỗi người

Thứ Hai, 15/05/2017

Cha mẹ có làm cả đởi cũng là muốn để dành cho con cái. Tuy nhiên, cho con núi bạc vàng cũng không bằng cho con những của cải vô giá!

Xem thêm
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ?

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ?

Thứ Hai, 16/01/2017

Chúng ta nên biết mười phương chư Phật không hề có nữ thân.

Xem thêm
Phật Pháp là gì?

Phật Pháp là gì?

Thứ Ba, 20/12/2016

Phật pháp là những chân lý, tùy trình độ của người, Phật nói có sai biệt: Chân lý phổ biến, Chân lý tương đối, Chân lý tuyệt đối.

Xem thêm
Bốn loai bạn trong đời

Bốn loai bạn trong đời

Thứ Ba, 20/12/2016

Trong cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta có nhiều người bạn. Bạn bè cũng có nhiều loại, ở đây xin nêu ra bốn loại để các bạn cùng tham khảo:

Xem thêm
Đạo đức kinh doanh trong Phật pháp

Đạo đức kinh doanh trong Phật pháp

Thứ Hai, 19/12/2016

Phật dạy chúng ta phải có đạo đức và trí tuệ chỉ đạo việc kinh doanh để gặt hái được cuộc sống hạnh phúc cho mình và gia đình được bền vững dài...

Xem thêm
Văn khấn Quán Thế Âm Bồ Tát ở Chùa

Văn khấn Quán Thế Âm Bồ Tát ở Chùa

Thứ bảy, 17/12/2016

Theo lời kinh Phổ Môn bất cứ là hạng nào trong chúng sanh, bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì đặng cứu...

Xem thêm
Phật dạy Ý nghĩa của tiền bạc của cải

Phật dạy Ý nghĩa của tiền bạc của cải

Chủ nhật, 27/11/2016

Để được sống yêu thương bằng trái tim hiểu biết, ngoài việc vun trồng hạnh phúc lứa đôi, con người cần có tiền bạc, của cải để nuôi sống bản...

Xem thêm
Phật dạy cách yêu thương để nhân duyên trọn đời tốt đẹp

Phật dạy cách yêu thương để nhân duyên trọn đời tốt đẹp

Thứ tư, 14/12/2016

Người ta đến với nhau hay không là do duyên phận. Tuy nhiên, Phật cũng có dạy rằng, cách người ta yêu thương nhau cũng có thể thay đổi nhân duyên.

Xem thêm
Phật dạy

Phật dạy

Thứ sáu, 16/12/2016

Nếu chẳng thể đến với nhau, thôi đành coi như duyên phận đã tới cuối đường, rằng chỉ có thể cũng nhau đi một quãng, thế thôi.

Xem thêm
Bạn hiểu thế nào về Từ Bi?

Bạn hiểu thế nào về Từ Bi?

Thứ tư, 07/12/2016

Từ là ban vui, Bi là cứu khổ. Ban vui cứu khổ cho người gọi là từ bi. Sự vui khổ của người xem như vui khổ của chính mình,

Xem thêm
12