Đạo Phật: Đạo là con đường Phật là giác ngộ

Đạo Phật: Đạo là con đường Phật là giác ngộ

Thứ tư, 11/01/2017

Trong từ đạo Phật, "đạo" là con đường, "Phật" là giác ngộ. Thực hành lời Phật chỉ dạy đi con đường giác ngộ giải thoát, đó mới là tu.

Xem thêm
Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Thứ năm, 08/12/2016

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sinh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài.

Xem thêm
Thông cảm cho thói xấu của người

Thông cảm cho thói xấu của người

Thứ năm, 08/12/2016

Sự nhận định không qua suy xét bằng lý trí không chỉ dẫn đến chúng ta hành động mù quáng mà nó còn khiến chúng ta sanh phiền não khi thấy người khác không...

Xem thêm
Góc nhìn vũ trụ qua lăng kính Phật giáo

Góc nhìn vũ trụ qua lăng kính Phật giáo

Thứ Hai, 24/10/2016

Khám phá vũ trụ thực sự là giấc mơ nghìn năm của nhân loại và hành trình này thực hiện giấc mơ đã cuốn hút tim óc vô số nhân tài Đông Tây.

Xem thêm