Năm 2018 của 1988 trời chỉ cho Thiên thời, Địa lợi thiếu đi Nhân hòa

Năm 2018 của 1988 trời chỉ cho Thiên thời, Địa lợi thiếu đi Nhân hòa

Thứ Hai, 25/12/2017

Thiên thời, Địa lợi mà lại thiếu đi Nhân hòa - đó là năm 2018 của tuổi 1988. Vậy để có Nhân hòa cho chọn vẹn thì bạn nên làm gì hả 1988, bởi nó nằm...

Xem thêm