Gương mặt thật chính xác nhất của Chúa Jesus?

Gương mặt thật chính xác nhất của Chúa Jesus?

Thứ sáu, 10/02/2017

Các nhà khoa học Anh cùng với các nhà khảo cổ Israel đã đưa ra một bản vẽ về khuôn mặt được cho là chính xác nhất để mô tả chúa Jesus.

Xem thêm