Sa-tăng là ác quỷ hay thiên thần?

Sa-tăng là ác quỷ hay thiên thần?

Thứ bảy, 11/02/2017

Trước khi trở thành chúa quỷ, đại diện cho những gì xấu xa nhất, Sa-tăng từng là tổng thiên thần do Chúa trời tạo ra, được Chúa yêu quý nhất.

Xem thêm
Đức Chúa trời tạo dựng thế giới

Đức Chúa trời tạo dựng thế giới

Thứ tư, 04/01/2017

Trong 6 ngày, Đức Chúa đã tạo dựng nên cả thế giới, mỗi ngày là một phần khác nhau. Khi Ngài muốn tạo nên điều gì, Ngài chỉ cần phán: “Phải có…”,...

Xem thêm