Ý nghĩa của Tết Hàn Thực

Thứ sáu, 24/02/2017

Theo phong tục Việt Nam từ xưa để lại thì ngày mồng 3 tháng 3 là Tết Hàn Thực. Vậy ý nghĩa của Tết Hàn Thực là gì?...

Theo phong tục Việt Nam từ xưa để lại thì ngày mồng 3 tháng 3 là Tết Hàn Thực. Vậy ý nghĩa của Tết Hàn Thực là gì? Thường trong dịp này các nhà sẽ làm bánh chay. Đây là tết được bắt nguồn từ Trung Quốc với mục đích làm giỗ ông Giới Tử Thôi (đây là 1 hiền sĩ có công lớn phò Tần Văn Công và đã bị chết cháy ở núi Điền Sơn). Người Trung Quốc đã bỏ lễ này từ rất lâu nhưng người Việt chúng ta vẫn còn giữ mãi.

ý nghĩa của Tết Hàn Thực

Mặc dù tục bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng khi cúng chỉ cúng gia tiên nhà mình. Không khi nào nhắc tới ông Giới Tử Thôi. Việt Nam cũng có rất nhiều lương thần, dũng tướng, hiền sĩ có công với đất nước vì Tết Hàn Thực chúng ta không nhắc đến hiền sĩ nước Trung. Chúng ta có ngày giỗ Tổ Hùng Vương để chúng ta có thể nhớ ơn của các vị vua Hùng.