Ý nghĩa của Chúc Thư

Thứ tư, 22/02/2017

Bạn có biết ý nghĩa của Chúc Thư là gì? Chúc thư (Di Chúc) chính là lời dặn dò của người chủ gia đình hay người lãnh đạo của một đất nước trước khi họ qua đời...

Bạn có biết ý nghĩa của Chúc Thư là gì? Chúc thư (Di Chúc) chính là lời dặn dò của người chủ gia đình hay người lãnh đạo của một đất nước trước khi họ qua đời. Được viết dưới dạng văn bản và có giá trị pháp lý được pháp luật công nhận. Trường hợp người để lại Chúc Thư không biết viết vẫn có thể nhờ người khác viết rồi ký tên hoặc điểm chỉ. Khi một vị vua để lại Chúc Thư thì nó gọi là Di Chiếu.

 

Thường thì nội dung của Chúc Thư liên quan đến việc chia gia tài. Đó là ruộng đất, nhà cửa, tiền bạc... được chia cho người thân trong gia đình. Nếu còn cho ai vay hay còn nợ ai đó cũng sẽ giao lại cho con đòi hoặc trả. Đối với nhà Vua thì Di Chiếu để lại sẽ là đại thần nào phò tá cho thái tử lên ngôi. Trường hợp chưa lập thái tử sẽ giao phó cho đại thần nào phò tá hoàng tử nào lên ngôi.

ý nghĩa của chúc thư

Ngày nay, nếu như người chồng mất đi thì người vợ sẽ tiếp quản lại mọi quyền hành. Đối với thời xưa, người vợ muốn tái giá sẽ phải để sau 3 năm tang chồng và lúc ra đi sẽ phải đi tay không. Dù cho ở lại nuôi con thì người vợ cũng không được nắm toàn quyền. Thời xưa thì quyền hành trong nhà còn phụ thuộc vào các ông chú, ông bác trong họ.

 

Trong cuộc sống rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhiều gia đình bất hạnh đến mức khi cha mẹ qua đời mà con cái còn đùn đẩy trách nhiệm và tranh giành tài sản. Rút kinh nghiệm từ nhiều trường hợp đã xảy ra, người chủ gia đình thường chuẩn bị Chúc Thư với mục đích: giao phó trách nhiệm và phân chia tài sản, thậm chí là việc mà chay cho chính bản thân mình...