Vái lạy được sử dụng khi nào?

Thứ năm, 23/02/2017

Từ xa xưa thì vái lạy là một trong những phép xã giao không chỉ sử dụng khi cúng tế mà còn được dùng giữ những người sống...

Từ xa xưa thì vái lạy là một trong những phép xã giao không chỉ sử dụng khi cúng tế mà còn được dùng giữ những người sống. Trước đây rất lâu vua đối với quân thần cũng phải lạy đáp lễ tuy nhiên đến thời nhà Tần đặt ra quy định vua không phải đáp lạy bày tôi nữa.

 

Vái lạy thực chất là một phép xã giao không áp đặt chỉ vái lạy người trên, người trên cũng phải vái lạy để đáp lễ. Từ lạy nhau chuyền sang vái nhau trong buổi tương kiến. Mặc dù hiện nay chúng ta tiếp thu rất nhiều nét văn hoá của Âu Tây nhưng vẫn giữ được phép tôn ti (tôn trưởng ti ấu).

vái lạy được sử dụng khi nào

Theo phong tục lễ giáo của ta thì người bề dưới phải chủ động chào bề trên trước (người trẻ tuổi chào người lớn tuổi trước, học sinh sẽ chào thầy cô trước). Nếu như những người bề trên đó sau khi được chào nhưng không đáp lễ lại thì đó là một điều bất lịch sự.

 

Trích đoạn câu chuyện "Tam nguyên Tổng đốc lạy ông Nhiêu".Trong buổi lễ mừng thọ 80 của ông Nhiêu Chuồi thì Cụ Tam Nguyên (Tổng Đốc) cũng tới mừng. Mọi người tham gia buổi mừng thọ đều lễ ông Nhiêu hai lễ rất kính cẩn và không ngoại lệ cụ Tam Nguyên Tổng Đốc cũng vậy. Ông Nhiêu hoảng hốt vội vàng sụp xuống lạy tạ và Cụ Tam đỡ ông Nhiêu dậy rồi nói: "Ta lễ là lễ cái thiên tước của ông Nhiêu đấy...".