Nội dung phải có trong một cuốn gia phả là gì?

Thứ Hai, 27/03/2017

Cách làm gia phả là gì? Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu một cuốn gia phả cần có những nội dung gì và cách sắp xếp bố cục ra làm sao...

Trong phong tục Việt Nam thì gia phả được coi là hoàn chỉnh cần tuân thủ các quy tắc như: được ghi chép rõ ràng, chữ nghĩa chân phương không hoa văn, có ghi rõ tên người sao lục, đời thứ mấy biên soạn, thời gian, triều vua, căn cứ vào bản nào, tên người tục biên qua các đời cũng có cước chú rõ ràng. Ngoài ra, cần chú ý ở đầu gia phả phải có lời tựa. Bắt đầu là thuỷ tổ tiếp theo lần lượt mới đến tiên tổ các đời và nối dòng đến lớp con cháu mới sinh.

nội dung phải có trong một cuốn gia phả là gì

Đối với tiền nhân cần chú ý có đủ các mục:

 

- Tên: Gồm tên huý, tên tự, biệt hiệu, thụy hiệu và tên gọi thường ngày. Thuộc đời thứ mấy?
- Con trai thứ mấy của ông nào? Bà nào?
- Ngày sinh?
- Ngày mất? Thọ bao nhiêu tuổi?
- Mộ táng tại đâu?
- Học hành, thi cử, đậu đạt, chức vụ, địa vị lúc sinh thời và truy phong sau khi mất
- Vợ: Chánh thất, kế thất, thứ thất...
- Họ tên, con gái thứ mấy của ông nào, bà nào? Quê ở đâu? Các mục ngày, tháng, năm sinh, ngày, tháng, năm mất, tuổi thọ, mộ, đều ghi từng người như trên.
- Nếu có thi đậu hoặc có chức tước, địa vị, được ban thưởng riêng thì ghi thêm.
- Con: Ghi theo thứ tự năm sinh, nếu nhiều vợ thì ghi rõ con bà nào? Con gái thì cước chú kỹ: Con gái thứ mấy, đã lấy chồng thì ghi tên họ chồng, năm sinh, con ông bà nào, quê quán, đậu đạt, chức tước? Sinh con mấy trai mấy gái, tên gì? (Con gái có cước chú còn con trai không cần vì có mục riêng từng người thuộc đời sau).
- Những gương sáng, những tính cách, hành trạng đặc biệt, hoặc những công đức đối với làng xã, họ hàng, xóm giềng...

 

Trên đây là các mục cơ bản cần phải có trong một cuốn gia phả. Ngoài ra, nhiều họ còn ghi chép lại nhiều sự tích đặc biệt của các vị tiên tổ, những đôi câu đối, những áng văn hay, những bài thuốc gia truyền...đó là những tài sản quý giá mà chúng ta để thất truyền, chưa biết khai thác.

 

Những nội dung mà lichvansu.net nêu ra ở trên mang tính chất gợi ý với các bậc huynh trưởng các họ. Còn phần trên gia phả cần ghi rõ sự thật, biết được bao nhiều ghi bấy nhiều, không được tự sáng tác thêm. Những thông tin được ghi trong gia phả sẽ giúp con cháu có thể hiểu hơn về nguồn gốc tổ tiên của mình.