Lễ xin dâu có ý nghĩa gì?

Lễ xin dâu có ý nghĩa gì?

Thứ sáu, 16/12/2016

Một số gia đình nhà trai phải có lễ xin dâu trước lễ đón dâu, còn một số khác lại gộp lễ xin dâu và lễ đón dâu làm một. Lễ này phải tiến hành rất...

Xem thêm
Hiểu đúng về giải hạn đầu năm

Hiểu đúng về giải hạn đầu năm

Thứ sáu, 16/12/2016

Trên cơ sở lý luận, vấn đề sao chiếu mệnh không phải là mê tín dị đoan mà là thể hiện sự ảnh hưởng của môi trường với đời sống con người.

Xem thêm
Cách giải hạn sao La Hầu

Cách giải hạn sao La Hầu

Thứ tư, 14/12/2016

Cách giải hạn sao La Hầu: Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh: sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn.

Xem thêm