Giải mã phong tục cho kẹo hay bị ghẹo trong lễ hội Halloween

Thứ Hai, 09/01/2017

Trick or treat tạm dịch Cho kẹo hoặc bị ghẹo là một trò chơi nổi tiếng và được yêu thích trong mỗi mùa lễ hội Halloween.

Trick or treat tạm dịch Cho kẹo hoặc bị ghẹo là một trò chơi nổi tiếng và được yêu thích trong mỗi mùa lễ hội Halloween.