Ý nghĩa của bát quái với doanh nghiệp

Thứ Ba, 14/03/2017

Người kinh doanh mong muốn nhiều thứ như một con người bình thường, song các nhà doanh nghiệp còn có mong muốn mạnh mẽ nhất là thu nhiều lợi tức

Người kinh doanh mong muốn nhiều thứ như một con người bình thường, song các nhà doanh nghiệp còn có mong muốn mạnh mẽ nhất là thu nhiều lợi tức có nghề tinh xảo và danh tiếng vang dậy đó đây.

Ba mong muốn nổi bật đó cần trở thành hiện thực. Vậy ngoài nỗ lực của bản thân, họ rất cần các phép phong thủy hỗ trợ.

- Người kinh doanh ở nhiều nước tin rằng áp đặt Bát quái để tìm kiếm hay chỉnh sửa ba cung chính trong nội thất của cơ sở để đạt được mong muốn và Bát quái trong phòng đầu não là quan trọng hơn Bát quái cho cả cơ sở.
+ Bàn giám đốc nên đặt ở cung “danh tiếng”
+ Bàn (quầy) thủ quỹ, thu ngân cần đặt ở cung “của cải”
Bàn thủ quỹ cũng có thể đặt ở vị trí của cung “nghề nghiệp” hay cung “quý nhân phù trợ” để có nhiều khách hàng đến.

Lý giải về 2 cung này nó cũng mang lại tiền của cho doanh nghiệp. Vì ở cung nghề nghiệp là sự tinh xảo của sản phẩm sẽ bán chạy và thu nhiều tiền.
Ở cung “Quý nhân phù trợ” sẽ có nhiều khách hàng quan tâm đến với doanh nghiệp. Từ đó mà có nhiều lời.
- Doanhh nhân nên đặt quầy quỹ ở cung “của cải” trên đường chéo với cửa ra vào. Nếu không được ta có thể dùng các phép khắc phục theo phong tủy đặt vào cung “của cải” để thay thế như đèn, cây cảnh, ti vi, máy tính.
- Sau lưng người thủ quỹ ngồi ta có thể gắn thêm gương, nó sẽ là một giải pháp tốt và nếu thủ quỹ lại ngồi đúng ở cung “của cải” thì tiền thu sẽ như nước chảy vào bể chứa vậy.
- Ta nên nhớ không bao giờ đặt phòng tắm - vệ sinh ở cung “của cải” trong khu kinh doanh. Đặt phòng tắm hay buồng vệ sinh ở đó, nó sẽ làm củ cải của doanh nghiệp tiêu tan dần hết.
- Để phòng quỹ, kho ở nơi có vách xiên cũng sẽ làm thất thoát lợi nhuận của doanh nghiệp. (Vách xiên là vách ở góc vẹt chéo).