Vai trò của cửa hậu trong phong thủy kinh doanh

Thứ Ba, 14/03/2017

Theo phong thủy kinh doanh cửa sau (hay còn gọi là cửa hậu) ở các cửa hàng kinh doanh có vai trò đối rất quan trọng

Theo phong thủy kinh doanh cửa sau (hay còn gọi là cửa hậu) ở các cửa hàng kinh doanh có vai trò đối rất quan trọng.

Cửa sau cũng tượng trưng cho tiếp sinh khí và thoát ác khí nhất là đối với các cửa hàng, khách sạn, siêu thị, dài, rộng, lớn lại càng cần thiết. Các cửa phụ này thông với bên ngoài tạo ra các vận may theo nghĩa phong thủy, vì nó có khả năng bổ sung sinh khí. Bởi vậy ta cũng cần lưu tâm về cung vị cho cửa phụ phù hợp để có lợi lộc nhất định cho doanh nghiệp.

1. Về ý nghĩa an toàn: cửa thoát hậu để xử lý chẳng những tiếp hàng hóa, cho cơ sở thuận tiện, thải bỏ các phế liệu khi cần. Mà cửa sau còn là cửa phòng bị thoát hiểm dễ dàng, ví dụ khi có các sự cố hoả hoạn, cướp bóc, trấn lột.

2. Cửa hậu cũng rất cần được thiết kế phù hợp quy cách thước Lỗ - Ban, ta không nên tuỳ tiện sẽ mắc sai lầm tai hại, cửa hậu không kém tác dụng là mấy so với cửa chính - Huyền quan, hướng khí của cơ sở. Vì vậy khi thiết kế cũng cần để hướng hợp cung vị tốt theo hướng nhà (hướng lưng nhà). Hướng nhà đối ngược với hướng khí nhưng trong một “cung hướng” luôn có 3 “cung vị độ”. Do đó ta có thể dễ dàng tìm được một cung vị tốt trong 3 cung vị ấy để mở cửa.