Đức Phật giải mã 7 giấc mơ kỳ quái của thầy Anan

Thứ sáu, 30/12/2016

"Voi lớn bỏ voi con, đó là báo hiệu các vị trưởng lão đời sau tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối! Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải ngoại đạo phá hoại Phật Pháp, mà chính là hàng đệ tử xuất gia tại gia tự phá hoại giáo pháp của ta", đức Phật giải thích.

"Voi lớn bỏ voi con, đó là báo hiệu các vị trưởng lão đời sau tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối! Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải ngoại đạo phá hoại Phật Pháp, mà chính là hàng đệ tử xuất gia tại gia tự phá hoại giáo pháp của ta", đức Phật giải thích.

Ngài A Nan, đệ nhất đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni trong 27 năm. Một hôm, Phật ở tại giảng đường nơi thành Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc, A Nan đứng hầu, trên mặt lộ vẻ buồn lo. Phật hỏi vì sao ra như vậy, A Nan mới thưa rằng trong một đêm, Tôn giả nằm mộng thấy bảy việc kỳ lạ cổ quái khiến lòng hoang mang lo sợ. Phật liền hỏi:

- Ông nằm mộng thấy bảy việc gì? 
- Bạch Thế Tôn: Giấc mộng thứ nhất, con thấy nước ở sông to biển cả, đều bị lửa đốt cháy, ánh lửa đốt lên thấu trời xanh. 
Đức Phật nghe nói chỉ mỉm cười nhân hậu và giải thích: 
- Này A Nan! Bậc Thánh vốn không nói chuyện mộng mị. Nhưng mộng của ông quả thật kỳ quái. Nước sông ngòi biển cả bị lửa thiêu trọn, đó là tượng trưng cho các tỳ kheo trong tăng đoàn tương lai, ác nghịch mạnh, tâm lành ít ỏi, chấp giữ vào sự cúng dường rồi lại sinh ra gây gổ. Như nước trong lặng mát mẻ lại biến thành biển lửa. Giấc mộng thứ hai của ông ra sao? 

- Bạch Thế Tôn: Con thấy mặt trời sắp lặn, thế giới Ta Bà tối đen, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao. 
Đức Phật đã 80 tuổi, lúc ấy rất cảm khái, giải thích: 
- Này A Nan! Không bao lâu ta sẽ vào Niết Bàn, các đại đệ tử cũng Niết Bàn, điều ấy biểu thị rằng con mắt của nhân thiên sắp tiêu diệt. Còn giấc mộng thứ ba? 
- Bạch Thế Tôn: Con thấy các vị tỳ kheo không theo lời Phật dạy mà cũng đắp ca sa, chúng xuất gia rớt dưới hầm, còn hàng tại gia thì đi trên cầu. 
Phật thốt nhiên thở dài nói: 

- A Nan! Điếu ấy ám chỉ tỳ kheo đời sau, mở đại hội giảng kinh chỉ nói ngoài miệng, chẳng phụng hành, lại tật đố hại nhau, không sợ quả, rốt cuộc bị đoạ lạc, hàng cư sĩ thừa cơ lên toà cao, khinh chê tam bảo, họ xâm chiếm chùa chiền, phỉ báng tỳ kheo, huỷ hoại tháp miếu. Còn điềm mộng thứ tư? 
- Bạch Thế Tôn! Con thấy tỳ kheo pháp y không đủ, bị mắc kẹt trong đám gai.
Phật lại cảm xúc nói: 

- A Nan! Điều ấy nói rằng các tỳ kheo sau này, bỏ pháp y không mặc, xả giới luật ưa thế tục, nuôi nấng vợ con, đó thật là bất hạnh cho Phật Pháp! Mộng thứ năm ra sao? 
- Bạch Thế Tôn! Con thấy trong rừng rậm um tùm, có rất nhiều heo rừng đào bới gốc rễ các đại thọ chiên đàn.
Phật lộ vẻ lo buồn nói: 
- Ôi! Điều ấy nói lên các tỳ kheo sau này chỉ tính toán sinh kế, buôn bán Như Lai, tụng kinh làm nghề nuôi thân. Mộng thứ sáu? 
- Bạch Thế Tôn! Con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú kinh sợ bỏ chạy, chẳng bao lâu trong thân sư tử sinh trùng bọ, trở lại cắn rỉa thịt sư tử. 
Phật chỉ còn biết lắc đầu, nói: 

- Voi lớn bỏ voi con, đó là báo hiệu các vị trưởng lão đời sau tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối! Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải ngoại đạo phá hoại Phật Pháp, mà chính là hàng đệ tử xuất gia tại gia tự phá hoại giáo pháp của ta. Còn giấc mộng thứ bảy của ông ra sao? 
- Con thấy đầu con cao ngang đỉnh núi Tu Di. 

Phật trầm ngâm hồi lâu mới nói: 
- A Nan! Sau ba tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn, các tỳ kheo, tỳ kheo ni, trời người người dân chúng đều nhờ ông kết tập kinh điển. 

Bảy điều mộng của A Nan, qua sự giải thích của đức Phật, đã dự đoán sự suy đồi của Phật giáo về sau, và sự đổi thay thời đại.