6 món của cải vô giá trong cuộc đời mỗi người

6 món của cải vô giá trong cuộc đời mỗi người

Thứ Hai, 15/05/2017

Cha mẹ có làm cả đởi cũng là muốn để dành cho con cái. Tuy nhiên, cho con núi bạc vàng cũng không bằng cho con những của cải vô giá!

Xem thêm
Những chuyện kỳ lạ về di cốt hòa thượng hóa thạch

Những chuyện kỳ lạ về di cốt hòa thượng hóa thạch

Thứ bảy, 11/02/2017

Một thi hài được chôn dưới đất đã 30 năm, nhưng khi được khai quật và di dời thì hài cốt cũng như bộ cà sa và y phục vẫn còn nguyên vẹn.

Xem thêm
Những cổ vật bị thất lạc và chuyện tượng Bồ Tát

Những cổ vật bị thất lạc và chuyện tượng Bồ Tát

Thứ sáu, 10/02/2017

Cổ vật quốc gia, tượng Bồ Tát Tara, là pho tượng chính mà bia đá Đồng Dương nói đến. Nhưng ít người biết rằng, số phận pho tượng là cả một giai...

Xem thêm
Bảy đức hạnh của người tu theo Phật giáo

Bảy đức hạnh của người tu theo Phật giáo

Thứ tư, 08/02/2017

Đức Phật dạy bảy đức hạnh rất tuyệt vời, nếu một người thực hiện bảy đức hạnh này thì ngay trong đời này đã tìm thấy sự giải thoát ngay liền,...

Xem thêm
Niệm Phật mơ thấy điềm lành thì như thế nào?

Niệm Phật mơ thấy điềm lành thì như thế nào?

Thứ bảy, 04/02/2017

Đối với người Phật tử có chính tín, thì mục đích niệm Phật không phải để cầu được thấy điều lành, như hào quang, hoa đẹp, mùi hương thơm, thấy...

Xem thêm
Phật giáo cũng tin có quỷ, thần mơ hồ?

Phật giáo cũng tin có quỷ, thần mơ hồ?

Thứ sáu, 03/02/2017

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mọi sự mê tín không bao giờ đạo Phật chấp nhận. Thế tại sao rải rác trong các kinh lại có nêu ra các vị Thần, như Thiên...

Xem thêm
Tượng Phật bí ẩn 600 tuổi 'trồi lên' giữa hồ nước gây sốt - Tin tức Khám phá

Tượng Phật bí ẩn 600 tuổi 'trồi lên' giữa hồ nước gây sốt - Tin tức Khám phá

Thứ Hai, 23/01/2017

Một bức tượng Phật 600 tuổi đã được phát hiện tại hồ chứa thủy điện ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc sau khi rút nước hồ để cải tạo lại.

Xem thêm
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ?

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ?

Thứ Hai, 16/01/2017

Chúng ta nên biết mười phương chư Phật không hề có nữ thân.

Xem thêm
Phát hiện xương sọ của Phật Thích Ca Mâu Ni trong rương cổ

Phát hiện xương sọ của Phật Thích Ca Mâu Ni trong rương cổ

Thứ bảy, 14/01/2017

Các nhà khảo cổ cho rằng chiếc rương 1.000 năm tuổi tìm thấy ở Trung Quốc có chứa xương sọ của Phật.

Xem thêm
Giải mã linh ứng lạ lùng của lời chú nguyện trong Phật giáo

Giải mã linh ứng lạ lùng của lời chú nguyện trong Phật giáo

Thứ sáu, 13/01/2017

Trong nhiều truyền thống Phật giáo, những câu thần chú, chú nguyện rất thường được sử dụng và có nhiều sự linh ứng lạ thường mà người đời không...

Xem thêm