Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực

Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực

Thứ năm, 15/12/2016

Tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì bị nghiệp hoặc che lấp tánh diệu minh nên chìm đắm vào hàng dị loại, chỉ biết...

Xem thêm
Phật dạy '10 không' giúp con người may mắn, hạnh phúc trọn đời

Phật dạy '10 không' giúp con người may mắn, hạnh phúc trọn đời

Thứ năm, 15/12/2016

Nếu muốn mình được khỏe mạnh, giàu sang, may mắn, hạnh phúc… thì con người phải gieo những nhân thiện lành, tránh điều xấu ác.

Xem thêm
Lời Phật dạy cách đối trị với bạo lực, khủng bố

Lời Phật dạy cách đối trị với bạo lực, khủng bố

Thứ năm, 15/12/2016

Sinh thời, Đức Phật thường xuyên phải đối trị với bạo lực, khủng bố xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

Xem thêm
Phật dạy 8 kiểu người nên tránh xa kẻo mất hết phúc

Phật dạy 8 kiểu người nên tránh xa kẻo mất hết phúc

Thứ tư, 14/12/2016

Những kiểu người này chắc chắn bạn sẽ gặp thường xuyên trong cuộc sống, tốt nhất là nên tránh xa.

Xem thêm
Phụ nữ nên học Phật thế nào để cầu được ước thấy

Phụ nữ nên học Phật thế nào để cầu được ước thấy

Thứ tư, 14/12/2016

Học được Phật mới khiến người ta thấm nhuần đạo lý, nhờ vậy mới cầu được như tâm nguyện, phúc báo dài lâu.

Xem thêm
Phụ nữ nên học kinh phật nào để được hưởng tâm niệm phúc báo

Phụ nữ nên học kinh phật nào để được hưởng tâm niệm phúc báo

Thứ tư, 14/12/2016

Tùy theo lựa chọn tâm linh của mỗi người mà tìm đến tín phật rồi đi lễ Phật . Nhưng theo quan niệm của Phật giáo thì tín Phật, lễ Phật có nghĩa là học...

Xem thêm
Phật dạy cách yêu thương để nhân duyên trọn đời tốt đẹp

Phật dạy cách yêu thương để nhân duyên trọn đời tốt đẹp

Thứ tư, 14/12/2016

Người ta đến với nhau hay không là do duyên phận. Tuy nhiên, Phật cũng có dạy rằng, cách người ta yêu thương nhau cũng có thể thay đổi nhân duyên.

Xem thêm
Suy nghiệm lời Phật: Mong muốn chính đáng

Suy nghiệm lời Phật: Mong muốn chính đáng

Thứ tư, 14/12/2016

Mong muốn chính đáng. Đó là lòng mong muốn, là nhiệt tình, là khát khao loại bỏ mọi thứ ngăn che thiền định, loại bỏ mọi lòng dục về các trần để đi...

Xem thêm
9 việc không đáng làm nhất trong đời theo lời Phật

9 việc không đáng làm nhất trong đời theo lời Phật

Thứ tư, 14/12/2016

Đã phàm là người thì ai cũng đều có nỗi khổ, ai cũng đều không khỏi phạm phải sai lầm. Những điều quan trọng là biết đứng lên và thay đổi.

Xem thêm
Vận mệnh tốt hay xấu nhìn cách tu này là biết

Vận mệnh tốt hay xấu nhìn cách tu này là biết

Thứ tư, 14/12/2016

Người phụ nữ có vận mệnh tốt hay xấu, trước hết phải xem cách người đó tu miệng thế nào, có tạo khẩu nghiệp hay không?

Xem thêm