Tính vận làm nhà cưới xin theo vòng 9 năm vận

Thứ Ba, 14/03/2017

Hướng dẫn cách tính vận làm nhà cưới xin theo vòng 9 năm vận vô cùng đơn giản dành cho bạn. Lựa chọn được ngày giờ, tuổi tác phù hợp...

Người Á Đông còn có một cách tính tuổi làm nhà và cưới vợ. Họ quan niệm phụ hệ nên chỉ tính tuổi con trai theo cửu trạch vận niên để coi tuổi làm nhà và cưới vợ. Cách tính này không quá phức tạp như “đồ hình lạc thư” để xem Kim Lâu.

 

1. Đồ hình 9 năm vận (đồ hình cửu vận niên)

 

Theo đồ hình này, người ta vận dụng dịch lý. Cụ thể dùng tám cung trong bát quái và một cung ở Trung Nguyên (quan niệm Bát quái lưỡng nghi). Vì vậy trong kiến thức phong thủy đồ hình này có tên là “Bát Cửu Trạch” (chín năm vận làm nhà theo Bát quái).

 

- Đồ hình “Bát Cửu Trạch”

cách tính vận làm nhà cưới xin theo vòng 9 năm vận

* Cách một:
Chiều tính bắt đầu từ 10

 

* Cách hai:
Bắt đầu từ 20, 30, 40, 50, 60, 70 tuổi theo chiều số 1 đến 9 và tiếp theo đến đúng tuổi vào ô nào, ta xem ý nghĩa ở ô đó.

 

- Quy tắc tính

 

Ta theo chiều mũi tên đi lần lượt từ 1 đến 9 ô nếu tuổi rơi vào các ô 1: Khôn Phúc; 2: Đoài Đức; 8: Tốn Bảo; 9: Ly Lộc là được tuổi làm nhà cưới vợ.

 

+ Nếu tuổi rơi vào 5 ô còn lại là phạm kỵ. Đó là: 3: Càn - Bại thân; 4: Khảm - Hư; 5: Trung ương - Khốc; 6: Cấn - Quỷ (vợ) và 7: Chấn - Tử Tức (con).

 

Vì vậy có câu phú:

 

Làm nhà cưới vợ xem Bát Cửu Trạch
Gặp: Phúc - Đức - Bảo - Lộc tất phú, thọ, yên; không may Bại - Hư - Khốc cùng Quỷ - Tử cố làm hại chủ ắt chẳng nên.

 

2. Như vậy, theo “Bát Cửu Trạch”

 

Ta có các tuổi trong đời (tuổi ta - mụ) tốt nhất để làm nhà và cưới vợ là:

 

18 - 19 - 20 - 26 - 27 - 28 - 29 - 35 - 36 - 37 - 38 - 44 - 45 - 46 - 47 - 53 - 54 - 55 - 56 - 62 - 63 - 64 - 65 - 71 - 73 - 74.

 

- Phân hai loại rất tốt ở các tuổi sau:

 

2 - Đức: 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 64 - 74

9 - Lộc: 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81

 

- Và tốt ở các tuổi sau:

 

1 - Phúc: 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73
8 - Bảo: 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71

 

3. Các tuổi phạm kị không nên động thổ các việc lớn và cưới vợ. Cụ thể:

 

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70.

 

4. Tỷ mỉ hơn là làm nhà cưới vợ theo Can Chi Dương và Can Chi Âm không phạm kị.

 

Cụ thể:

 

- Dương Cục: 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81
- Âm Cục: 20 - 29 - 38 - 47 và 56

 

5. Nhận định

 

Với năm cách tính tuổi làm các việc lớn: được và không được có chỗ trùng khớp, có chỗ khác nhau. Vì vậy lịch vạn sự khuyên bạn đọc chỉ cần dùng một hay ba phương cách để tính và dùng cho đúng đó là:

- Cách tính Kim Lâu
- Cách tính Bát Cửu Trạch
- Cách tính Tam Tai