Phong thủy với thuyết âm dương ngũ hành

Thứ bảy, 11/03/2017

Âm dương không phải là một vật chất cụ thể, không gian cụ thể nào mà nó là thuộc tính của mọi hiên tượng mọi sự vật, trong toàn thể vũ trụ này cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết

Âm dương không phải là một vật chất cụ thể, không gian cụ thể nào mà nó là thuộc tính của mọi hiên tượng mọi sự vật, trong toàn thể vũ trụ này cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết.

Ngũ hành gồm có 5 hành: Hoả (lửa), Thổ (Đất), Kim (Kim loại), Thuỷ (nước, chất lỏng). Mộc (cây cỏ). Theo quan niệm cổ xưa thì mọi vật chất trong vũ trụ đầu tiên do 5 hành đó tạo nên.

Thuyết âm dương ngũ hành trong phong thủy có mối liên hệ như nào. Cùng lịch vạn niên tìm hiểu!

1. Phong thủy với thuyết Âm Dương

Thuyết Âm Dương Trung Hoa đã là chỗ dựa cho những luận giải của thuật phong thủy. Các nhà nghiên cứu lý thuyết phong thủy cũng như các nhà thực hành phong thủy (các thầy địa lý) Trung Hoa trước tiên và sau đó là tất cả các nhà phong thủy Á châu đều cảm nhận trước một thực thể của một khu đất hay một thửa đất. Họ cũng dựa vào thuyết Âm Dương để đề xướng các phép sửa chữa những sai lệch của nhiều vấn đề về phong thủy.

- Sự mất cân bằng Âm Dương làm cho mọi vật trong tự nhiên rối loạn. Âm Dương duy trì sự sống nhờ nó bổ sung cho nhau. Trong Dương có Âm và trong Âm có Dương. Hai siêu lực điều phối và thông suốt trong tự nhiên. Dịch lý biểu hiện tượng của Âm Dương bằng lưỡng nghi - Trắng và đen. Nhất nguyên vũ trụ sinh ra lưỡng nghi. Lưỡng nghi bắt đầu phân chia ra cấp ba là tứ tượng: nước, lửa, đất, khí. Quan điểm này ngay cả những nền văn minh cổ đại Inca, Phi châu, Trung Cận Đông cũng đã đề cập tới cái gọi là "Tứ Linh": Đất, nước, lửa, khí - Phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây... Tất cả gộp vào ý nghĩa tứ (bốn) cái gốc trong mọi sự biến thể sinh diệt, sống chết. Cái gốc là từ sự hợp đồng hay chia tách của Âm Dương.

2. Phong thủy với thuyết Ngũ Hành

Ngũ Hành là một thuyết được các nhà trí giả Trung Hoa đề xướng từ thời vài nghìn năm trước Công nguyên.
Thuật phong thủy vận dụng rất nhiều về kiến thức Ngũ Hành. Bất cứ một dạng thể nào của thế giới vật chất và các thực thể sống... đều quy thuộc về một Hành trong Ngũ Hành:

- Ngũ Hành gồm: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ thành một vòng sinh liên hoàn không dứt.

Và Thủy, Hỏa, Kim, Mộc, Thổ thành một vòng khắc chế cũng liên hoàn tuần tự không ngừng.
Thuật Phong thủy áp dụng Ngũ Hành để chỉ ra tính chất của một khu đất hay một thửa đất. Từ cách nhận định như vậy, thuật phong thủy đề xướng vào các môi trường một khu đất hay một điểm đất. Nhà địa lý khuyên nên ứng xử thế nào để ta có thể thu hoạch được những cái lợi mà tính chất môi trường đem lại.

- Ngũ Hành có các tượng nhằm cụ thể hóa khi ta quan sát.