Những ngày không nên động thổ cho các việc đại sự: Làm nhà, xây mồ mả, đào giếng

Thứ Hai, 13/03/2017

Ngày động thổ cũng rất quan trọng trong phong thủy. Theo đó, khi chọn ngày động thổ người ta cần tránh các ngày tối kỵ trong năm, trong mùa và trong tháng.

Ngày động thổ cũng rất quan trọng trong phong thủy. Theo đó, khi chọn ngày động thổ người ta cần tránh các ngày tối kỵ trong năm, trong mùa và trong tháng.

1. Các ngày động thổ nên tránh theo phong thủy:

- Ngày thổ kị
- Ngày thập, ác đại bại bách sự.
- Ngày sát chủ
- Ngày thụ tử
- Ngày Thiên Hỏa
- Ngày vãng vong
- Ngày xích khẩu
- Còn có ngày quỷ khốc, tam nương, Thiên mọi, Hoang ốc, Bạch Hổ đại sát...
- Ngày Nguyệt kị, theo lịch vạn niên ngày Nguyệt kị thường trong một tháng (tháng nào cũng vậy). Đó là các ngày trong tháng Âm lịch gồm ngày 5, ngày 14 và ngày 23. Song có ngày ở tháng này thì nặng (Hùng bại hơn), cũng ngày ấy, ở tháng khác thì đỡ hại hơn. Ví dụ, các ngày âm trong tháng âm lịch:
Ngày mồng năm nguy hại hơn ở các tháng: 1, 4, 7, 10.
Ngày 23 nguy hại hơn ở các tháng 3, 6, 9, 12.
Tất nhiên 3 ngày Nguyệt kị ở tháng nào cũng xấu làm việc gì cũng không lợi. Vì vậy có câu:
Mồng năm, mười bốn, hai ba, Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. v.v...

2. Mỗi mùa có một vài ngày rất xấu, ta cần kiêng làm các việc lớn

- Mùa Xuân:
+ Các ngày Dậu, các ngày Tị - đó là các ngày đại sát.
+ Các ngày Thân - các ngày sát chủ
+ Các ngày Dần - các ngày ma-ốc
+ Các ngày Thìn
Trong mùa Xuân kị nhất ngày: Canh Dần và Canh Thân; Nhâm Thìn và Mậu Thìn; Giáp Dần và Kỷ Mão.
- Mùa Hạ:
+ Các ngày Tị - Đó là ngày đại sát
+ Các ngày Tý - ngày sát chủ
+ Các ngày Thân - ngày ma-ốc
+ Các ngày Ngọ - ngày sát chủ.
- Mùa Thu:
+ Các ngày: Thân, Dậu - đó là ngày Thiên lôi
+ Các ngày: Ngọ - ngày sát chủ
+ Các ngày: Tị - ngày ma-ốc -
Mùa Đông:
+ Các ngày: Dần, Mão - đó là ngày ma-ốc.
+ Các ngày: Dậu - ngày không tốt
+ Các ngày: Mão - ngày sát chủ
+ Các ngày: Ngọ - ngày đại sát

3. Các tháng có các ngày không tốt

Tháng 3 và 10 có ngày Bính Thân.
Tháng 4 có ngày Nhâm Thân.
Tháng 6 có ngày Kỷ Sửu
Tháng 7 có ngày Mậu Tuất
Tháng 9 có ngày Ất Tị và Canh Thìn
Tháng 11 có ngày Đinh Hợi.

4. Ngày Thiên Hỏa ở các tháng

Tháng 1, 5, 9 Thiên Hỏa ở ngày Tý.
Tháng 3, 7, 11 Thiên Hỏa ở ngày Ngọ.
Tháng 2, 10, 6 Thiên Hỏa ở ngày Mão.
Tháng 1, 8, 12 Thiên Hỏa ở ngày Dậu.
5. Các ngày thần Bạch Hổ
Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần.