Nguồn gốc ra đời của thuyết âm dương

Thứ Hai, 06/03/2017

Bạn có biết nguồn gốc ra đời của thuyết âm dương là gì? Phong thủy và thuyết âm dương luôn là một sự kỳ bí đáng để chúng ta khám phá...

1. Nguồn gốc ra đời của thuyết âm dương

 

Theo các học giả Trung Quốc thì thuyết Âm dương đã được hình thành từ thời Hoàng Đế (năm 2879 - 253 trước công nguyên) tương đương thời 18 đời vua Hùng - Lạc Long Quân và Hùng vương của Việt Nam.

 

Minh chứng cho điều này, các nhà khoa học Trung Quốc đã dẫn ra trong kinh dịch với sự xuát hiện hào dương (-) và hào âm (- -). Mà trong phong thủy Bát Quái thì hào Âm và hào Dương đã được nói đến trong sách cổ "Liên Sơn" đời nhà Hạ. Và nữa, trong sách "kinh Sơn Hải" có câu: "Phục Hy (tức vua phục Hy trước vua Thần Nông, Trung Quốc) được Hà Đồ". Do đó người Hạ gọi "Liên Sơn".

nguồn gốc ra đời của thuyết âm dương

Sau thời Hoàng đế đầu nhà Hạ, nhà Thương gọi là "Quy Tàng" trong "Liên sơn" có Hà Đồ, sách "bát quái liên sơn" đời nhà Hạ là do hai hào âm và dương cơ bản nhất cấu thành.

 

==> Xem thêm: Âm dương ngũ hành trong phong thủy

 

2. Những luận cứ

 

Từ những luận cứ trên mà các học giả Trung Quốc từ cổ chí kim đều thống nhất thuyết Âm dương được hình thành từ đời nhà Hạ là có căn cứ vững chắc.

 

Về vấn đề thống nhất thuyết Âm dương như thế nào và xác minh nó ra sao là việc của chính các học giả Trung Quốc, ở nơi mà nó ra đời, bàn thảo tiếp. Và lịch vạn sự chỉ chia sẻ những kiến thức để bạn có tham khảo mà thôi.