Đôi điều về thuyết âm dương ngũ hành

Thứ năm, 16/11/2017

Bạn không hiểu thuyết âm dương ngũ hành là gì? Tại sao khi nhắc tới phong thủy người ta thường hay nói: ngũ hành tương sinh, tương khắc? Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn giải tỏa thắc mắc bấy lâu nay. 

Bạn không hiểu thuyết âm dương ngũ hành là gì? Tại sao khi nhắc tới phong thủy người ta thường hay nói: ngũ hành tương sinh, tương khắc? Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn giải tỏa thắc mắc bấy lâu nay. 

Âm dương

Âm dương không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết.

Âm dương là hai mặt đối lập: mâu thuẫn – thống nhất, chuyển hóa lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, cùng triệt tiêu thay thế nhau. Trong dương có mầm mống của âm, ngược lại trong âm có mầm mống của dương. Trong tất cả các yếu tố không gian, thời gina, vật chất, ý thức đều có âm dương. Âm dương không những thể hiện trong thế giới hữu hình, kể cả vĩ mô và vi mô, mà còn thể hiện cả trong thế giới vô hình, hay gọi là thế giới tâm linh như tư duy, cảm giác, tâm hồn… từ hiện tượng đến bản thể…

Ngũ hành

Có 5 hành: Hỏa (lửa), Thổ (đất), Kim (kim loại), Thủy (nước, chất lỏng), Mộc (Cây cỏ). Theo quan niệm cổ xưa thì mọi vật chất trong vũ trụ đầu tiên do 5 hành đó tạo nên.

Ngũ hành có quy luật sinh, khắc, chế hóa lẫn nhau. Để bạn đọc dễ hiểu, dễ nhớ, chúng tôi xin trình bày luật tương sinh, tương khắc dưới dạng mấy câu ca sau đây:

Ngũ hành sinh:

Ngũ hành sinh thuộc lẽ thiện nhiên:
Nhờ nước cây xay mới mọc lên (Thủy sinh mộc: màu xanh)

Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ (Mộc sinh hỏa: màu đỏ)

Tro tàn tích lại đất vàng thêm (Hỏa sinh thổ: màu vàng)

Lòng đất tạo nên kim loại trắng (Thổ sinh kim: màu trắng)

Kim loại vào lò chảy nước đen (Kim sinh thủy: màu đen)

XEM NGAY: Tổng quan về tử vi Lục thập hoa giáp - xem boi tu vi 2018

Ngũ hành khắc:

Ngũ hành tương khắc (lẽ xưa nay):

Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày (Mộc khắc thổ: tụ thắng tán)

Đất đắp đê cao ngăn nước lũ (Thổ khắc thủy: thực thắng hư)
Nước dội nhanh nhiều tắt lửa ngay (Thủy khắc hỏa: chúng thắng quả nhiều thắng ít)

Lửa lò nung chảy đồng, chì, thép (Hỏa khắc kim: tinh thắng kiên)

Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây (Kim khắc mộc: cương thắng nhu)

Ngũ hành chế hóa:

Chế hóa là ức chế và sinh hóa phối hợp với nhau. Chế hóa gắn liền cả tương sinh và tương khắc. Luật tọa hóa là: mọi vật có sinh phải có khắc, có khắc sinh, mới vận hành lienet ục, tương phản, tương thành với nhau.

Mộc khắc Thổ thì con của Thổ là Kim lại khắc Mộc

Hỏa   –     Kim       –            Kim – Thủy    –       Hỏa

Thổ    –    Thủy      –           Thủy – Mộc    –        Thổ

Kim     –    Mộc      –            Mộc – Hỏa     –        Kim

Thủy    –   Hỏa       –           Hỏa – Thổ       –       Thủy

Nếu có hiện tượng sinh khắc thái quá không đủ, mất sự cân bằng, thì sẽ xảy ra biến hóa khác thường. Luật chế hóa duy trì sự cân bằng: bản thân cái bị khắc cũng chứa đựng nhân tố (tức là con nó) để chống lại cái khắc nó.